Symulacja Biznesowa Królewski Ogród

Symulacja biznesowa Królewski Ogród - jest interaktywnym warsztatem zaprojektowanym w oparciu o mechanikę gier fabularnych.

Jej fabuła przenosi uczestników do Wersalu, na dwór Króla, gdzie stają się ekspertami budującymi najpiękniejszy ogród, jaki widział świat. 

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

MG-SB-01

Profil uczestnika

Do kogo jest kierowana? 

  • Symulacja sprawdzi się zarówno dla zarządów, managementu, PM, jak i dla zespołów projektowych, czy po prostu dla pracowników z działów biznesowych i IT.

Liczba uczestników:

  • 8-16 osób

 

Agenda

Tytułowy Królewski Ogród, to w istocie ogród Króla Ludwika XIV, zwanego Królem Słońce, do dziś uważany za jeden z najpiękniejszych ogrodów i perłę sztuki ogrodniczej. 

Symulacja skupia się na pierwszy etapie budowy ogrodu oraz na celu: podkreślenie boskiego autorytetu władcy i ukazanie Francji, jako światowej stolicy kultury.

Uczestnicy wcielają się w określone role (np. ogrodnik, florysta) i pracują z informacją rozproszoną. 

Świat, choć odległy od codziennej pracy, odzwierciedla konkretne uwarunkowania biznesowe. Dlatego też uczestnik symulacji, dzięki wsparciu trenera, z łatwością dokonuje transferu obserwacji i wniosków na grunt własnej pracy, zespołu lub całej firmy, jednocześnie działając w środowisku dla niego nowym, z dala od codziennej rutyny.

 

Korzyści

Symulacja biznesowa to skuteczne narzędzie do testowania nowych koncepcji i rozwiązań. Sprawdza się w zarówno w przypadku potrzeby przeprowadzania zmiany w organizacji, np. poprzez wdrożenie nowej metody pracy, jak również w pracy na poziomie pojedynczych zespołów, gdzie wpływa na poziom integracji zespołuoraz pozwala zidentyfikować potencjalne problemy. Jest wreszcie przydatna jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji oraz innowacyjność, a także ewolucję kultury organizacji.

Królewski Ogród” został zaprojektowany w oparciu o pryncypia zwinnego zarządzania projektami, zgodnie z filozofią i manifestem Agile. Ukazuje skomplikowany projekt zarówno z perspektywy zarządczej, jak i operacyjnej (wykonawczej).

 

W symulacji położono szczególny nacisk na następujące elementy:

  • Filozofię Agile - ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wzajemnego zaufania, transparentności, otwartości na współpracę, a przede wszystkim koncepcji „one team culture”;
  • Komunikację - na poziomie zespołu wykonawczego (deweloperskiego) i współpracy z drugim zespołem, ale także z kierownictwem projektu, czy wreszcie z szeregiem interesariuszy w projekcie, których pomoc oraz opinia niejednokrotnie okaże się niezbędna do osiągnięcia sukcesu;
  • Analizę informacji - każda rola w symulacji posiada część specjalistycznej wiedzy, a dopiero zebranie wszystkich informacji i poprawna analiza pozwolą na zrealizowanie projektu z powodzeniem

 

Przykładowe zastosowania symulacji:

  • Wsparcie transformacji Agile - umożliwia empiryczne zrozumienie pryncypiów i filozofii Agile oraz identyfikację potencjalnych problemów podczas wdrażania nowej metody pracy w organizacji;
  • Integracja grup i zespołów - zwiększenie efektywności pracy zespołów, usprawnienie komunikacji i wzajemnej współpracy, również w przypadku pracy w zespołach rozproszonych;
  • Uczenie się przez doświadczanie - efektywne przyswajanie nowych technik i narzędzi dzięki doświadczeniu i zrozumieniu wpływu własne-go zachowania, decyzji i stylu komunikacji na rezultat symulacji.
Zapisz się