Symulacja Biznesowa Królewski Ogród

 

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

MG-SB-01

Profil uczestnika

 

Dla kogo? 

 • Firmy realizujące projekty kreatywne, wytwarzające oprogramowanie, zajmujące się marketingiem, eventami, rozważające adaptację zwinnych metod pracy; 
 • dyrektorzy, managerowie i specjaliści (HR, zarządzanie projektami); 
 • kierownicy projektów
 • wszyscy pragnący uczestniczyć w rozwoju swoich zespołów;
 • osoby, które wokół swoich projektów, idei muszą zjednoczyć pracowników; 
 • szefowie zespołów.

Agenda

Symulacja biznesowa to interaktywny warsztat behawioralny zaprojektowany w oparciu o mechaniki gier tradycyjnych (planszowych, fabularnych i karcianych). Jest to w istocie nauka na podstawie własnych doświadczeń, analizy procesu decyzyjnego oraz możliwości zapoznania się z często nieoczywistymi konsekwencjami podejmowanych decyzji.

Uczestnicy wcielają się w role, pracując w symulowanym świecie - rzeczywistości fabularnej wykreowanej na potrzeby warsztatu. Świat, choć odległy od codziennej pracy, odzwierciedla konkretne uwarunkowania biznesowe. Dlatego też uczestnik symulacji, dzięki wsparciu trenera, z łatwością dokonuje transferu obserwacji i wniosków na grunt własnej pracy, zespołu lub całej firmy, jednocześnie działając w środowisku dla niego nowym, z dala od codziennej rutyny.

Symulacja biznesowa to skuteczne narzędzie do testowania nowych koncepcji i rozwiązań. Sprawdza się w zarówno w przypadku potrzeby przeprowadzania zmiany w organizacji, np. poprzez wdrożenie nowej metody pracy, jak również w pracy na poziomie pojedynczych zespołów, gdzie wpływa na poziom integracji zespołuoraz pozwala zidentyfikować potencjalne problemy. Jest wreszcie przydatna jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji oraz innowacyjność, a także ewolucję kultury organizacji.

Symulacja biznesowa jest połączona z warsztatem feedbackowym, który pozwala na omówienie zadań i refleksję nad wykonanymi działaniami przez uczestników. Zalecamy uzupełnienie warsztatu feedbackowego o zagadnienia dot. zarządzania zespołem, komunikacji, zespołów rozproszonych, wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami.

Przykładowe programy warsztatowe znajdziesz na naszej stronie: MG-ZP-01 Zwinne zarządzanie projektami – teoria, filozofia, praktyka; SF-KB-28 Komunikacja w zespołach projektowych.

„Królewski Ogród” jest symulacją złożoną i wielowątkową, o szerokich możliwościach zastosowania. Może być wykorzystywana zarówno jako skuteczne narzędzie w procesie doskonalenia kompetencji na poziomie kluczowych zachowań, jak i diagnostycznie.

Mimo, iż mechanika symulacji została stworzona w oparciu o pryncypia i filozofię Agile, sam warsztat nie jest adresowany wyłącznie do osób zainteresowanych zwinnym zarządzaniem i może być z powodzeniem wykorzystany do zwiększenia skuteczności pracy zespołów.

 

Przykładowe zastosowania symulacji:

 • Wsparcie transformacji Agile - umożliwia empiryczne zrozumienie pryncypiów i filozofii Agile oraz identyfikację potencjalnych problemów podczas wdrażania nowej metody pracy w organizacji;
 • Integracja grup i zespołów - zwiększenie efektywności pracy zespołów, usprawnienie komunikacji i wzajemnej współpracy, również w przypadku pracy w zespołach rozproszonych;
 • Uczenie się przez doświadczanie - efektywne przyswajanie nowych technik i narzędzi dzięki doświadczeniu i zrozumieniu wpływu własne-go zachowania, decyzji i stylu komunikacji na rezultat symulacji.

Korzyści

Królewski Ogród” został zaprojektowany w oparciu o pryncypia zwinnego zarządzania projektami, zgodnie z filozofią i manifestem Agile.

Ukazuje skomplikowany projekt zarówno z perspektywy zarządczej, jak i operacyjnej (wykonawczej). W symulacji występują zespoły wykonawcze (deweloperskie), które w praktyce są zespołami samozarządzającymi się. Ich zadaniem jest zorganizowanie własnej pracy oraz ustalenie zasad komunikacji w trakcie trwania projektu, tak aby praca przebiegała sprawnie, a spełnienie wizji Króla Słońce oraz kryteriów jakościowych stało się możliwe.

 

W symulacji położono szczególny nacisk na następujące elementy:

 • Filozofię Agile - ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wzajemnego zaufania, transparentności, otwartości na współpracę, a przede wszystkim koncepcji „one team culture”;
 • Komunikację - na poziomie zespołu wykonawczego (deweloperskiego) i współpracy z drugim zespołem, ale także z kierownictwem projektu, czy wreszcie z szeregiem interesariuszy w projekcie, których pomoc oraz opinia niejednokrotnie okaże się niezbędna do osiągnięcia sukcesu;
 • Analizę informacji - każda rola w symulacji posiada część specjalistycznej wiedzy, a dopiero zebranie wszystkich informacji i poprawna analiza pozwolą na zrealizowanie projektu z powodzeniem

 

Wymagane przygotowanie uczestników

Symulacja nie wymaga specjalnego przygotowania.

Symulacja może zostać przeprowadzona w następujących wariantach:​​​​

 • Grupa 8-16 osób (minimum – maksimum)
 • Grupa 9-13 osób (wariant optymalny)
Zapisz się