Storytelling w budowaniu marki

Umiejętny storytelling to obecnie ogromna wartość w świecie marketingu. Za pomocą dobrej historii trafimy do czułych punktów odbiorców, dzięki temu w pewnym sensie nie będziemy musieli im nic sprzedawać, sami zaczną do nas wbijać drzwiami i oknami. Będziemy uwodzili osoby, którym opowiadamy daną historię, inspirowali, wzbudzali zaufanie, w ciekawy sposób prezentowali to, co chcemy pokazać, zaszczepiali pewną wizję świata, naszej marki oraz naszego produktu, pobudzali wyobraźnię oraz stymulowali pragnienia.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-KB-14

Profil uczestnika

Szkolenie dedykowane dla osób, które chcą się nauczyć niekonwencjonalnych metod budowania, kreowania marki.

Agenda

Moduł 1 – Marka jako nośnik historii – moduł skupiający się na funkcji marki jako nośnika wartości w storytellingu brandingowym.

 • Marketing wartości w budowaniu marki.
 • Wprowadzenie do zagadnień budowania marki w oparciu o system wyznawanych wartości; o modelu prosumenckim w kontakcie z klientem; oddziaływanie na klienta i jego intencje zakupowe; case study: Campbell’s vs Progresso – analiza badań dotyczących intencji zakupowych na przykładzie dóbr ze zbudowaną historią produktu
 • Matryca wartości marki – narzędzie „drzewo marki” .
 • Analiza marki pod kątem wyznawanych wartości, wyróżników i osobowości marki; ćwiczenie: drzewo marki – wprowadzenie narzędzia identyfikacji wartości związanych z marką, porównanie wartości pożądanych przez klientów z reprezentowanymi w rzeczywistości przez firmę/produkt, tworzenie trzonu wartości do komunikowania z konsumentami; uczestnicy nauczą się poprawnie wyznaczać cele w obrębie wartości w komunikacji w konsumentami, identyfikować prowadzone działania potwierdzające wyznawany system wartości

Moduł 2 – Bohaterowie w budowaniu marki – jak wykorzystać autentyczne zdarzenia z historii firmy do stworzenia opowieści o pochodzeniu marki.

 • Historie założycielskie.
 • Przedstawienie siły oddziaływania rozpoznawalnych postaci z firmy do wyróżniania wizerunku marki, historie założycielskie jako „storytelling bez opowiadania” – eksponowanie wybitnych sylwetek jako historie z pośrednim przedstawianiem wartości, case study: Bill Gates i Paul Allen, Steve Jobs – mitologia współczesności.
 • Bieżąca działalność – akcja w Twojej historii.
 • Case study: Anita Roddick i Body Shop – przykład marki budującej historie wokół codziennych pragmatycznych decyzji biznesowych, spójność i konsekwencja jako najistotniejsze wyznaczniki skutecznej historii, ćwiczenie: wehikuł czasu – symulacja reakcji na przełomowe sytuacje w firmie, tworzenie historii potwierdzających słuszność podejmowanych decyzji, budowanie ciągłości i tradycji marki.

Moduł 3 – Archetypy w budowaniu historii marki – schematy historii brandingowych.

 • Toposy i archetypy w storytellingu brandingowym.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawową typologią motywów i archetypów w opowieściach markotwórczych, rozpoznawanie ich w praktyce, funkcje archetypów w brandingu, case study: everyman z Tesco, mędrzec i błazen Orange – brand heroes jako archetypy, skuteczność korzystania z charakterystycznych postaci w komunikacji z klientem, intermedialność brand heroes.
 • Osobowość marki –spójna komunikacja przez postaci opowieści.

Ćwiczenie – uczestnicy nauczą się budować koncepcję opisu osobowości marki na podstawie wybranych przez siebie archetypów odwołujących się do reprezentowanych przez firmę/produkt wartości

Moduł 4 – Język opowieści – lingwistyczne wyznaczniki sugestywnych opowieści brandingowych.

 • Podstawowe zasady tworzenia złożonych historii.
 • Konflikt, misja, charakterystyczne postaci, wyzwania, przemiana, morał, dramaturgia; proces tworzenia historii, presupozycje i wyrażenia wprowadzające, case study: IKEA .
 • Storytelling w praktyce.

Ćwiczenie: bajkopisarstwo – uczestnicy użyją całej nowo zdobytej wiedzy do napisania krótkiej historii dotyczącej wybranego produktu, opatrując go wyraźnym zestawem wartości, tworząc bohatera/osobowość i opisując go zgodnie z zaprezentowanym schematem budowania przekazu storytellingowego

Korzyści

Uczestnicy nauczą się budować koncepcję opisu osobowości marki na podstawie wybranych przez siebie archetypów odwołujących się do reprezentowanych przez firmę/produkt wartości. 

Zagadnienia

 • Analiza marki pod kątem wyznawanych wartości, wyróżników i osobowości marki.
 • Marka jako nośnik wartości w storytellingu brandingowym.
 • Marketing wartości w budowaniu marki.
 • Wprowadzenie do zagadnień budowania marki.

 

Zapisz się