SPARTA 500BC – symulacja wspierająca współpracę

Symulacja dotyka problemu coopetition (współpracy w warunkach konkurencji). Przez postawienie grupie jednocześnie celu wspólnego i celów indywidualnych wywołujemy wiele ciekawych zjawisk.

Proces poznawczy jest skupiony wokół rozmów w Świątyni Prawdy, gdzie nie wolno kłamać i gdzie wszystkie obietnice są wiążące.

Uczestnicy mają mapy i specjalne aplikacje www na telefonach.

Liczne wykresy pozwalają pracować nad analizą sytuacji (rola bogów Olimpu).

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

SF-KO-04

Profil uczestnika

Zakres stosowania symulacji "Sparta 500BC" jest bardzo szeroki.

Symulacja może zostać poprowadzona dla zespołu pracowniczego, grupy kierowników średniego szczebla lub dla zarządu. Szef może brać udział w
warsztacie lub tylko go obserwować.

Agenda

Jesteśmy w Starożytnej Grecji w V w. p.n.e.
Kultura Achajów upadła pod naporem obcych ludów, gdy seria wielkich trzęsień ziemi rozbiła w pył jej miasta. Wśród chaosu powoli powstają zręby najwspanialszej ery tego regionu.
Potrzeba jeszcze jednak sporo czasu, nim powstaną największe dzieła klasycznej filozofii, literatury i sztuki.
Ateny, Sparta są jeszcze niewielkimi osadami. Troja powstaje z gruzów. Głównym ośrodkiem religii i kultury są Delfy. Rozpoczyna się okres heroiczny. Powstają legendy...

Należysz do jednego z plemion, które budują nową cywilizację na greckich wyspach. Chcesz, by twoje plemię zdobyło najwięcej sławy. Ale musisz też czasem pomagać innym plemionom, bo jeśli choć jedno z miast zginie, cywilizacja upadnie i wszyscy popadną w zapomnienie.

Korzyści

  • facylitacja procesu grupowego;
  • komunikacja (planowanie, stawianie celów,
  • monitorowanie, rozwiązywanie problemów, informacja zwrotna);
  • strategia - przygotowanie, komunikowanie, stosowanie i zmiana strategii;
  • coopetition (współpraca w warunkach konkurencji);
  • budowa zaangażowania;
  • planowanie (strategia, SWOT-GO, ocena sytuacji, podejmowanie decyzji);
  • zarządzanie czasem (sobą w czasie);
  • planowanie w tempie zdarzeń (utrzymanie inicjatywy w chaotycznym środowisku).

Zagadnienia

Liczba osób: 4-50 osób (optymalnie 12-16)

Czas: 2-8h (optymalnie 4 moduły po 30-60 minut plus omówienie)

Zapisz się