Six Sigma - White Belt

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi pojęciami w Six Sigma.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

MG-SX-01

Agenda

Filozofia i koncepcje

 1. Wprowadzenie do Six Sigma
 2. Filozofia Six Sigma
 3. Y=f(x) jako podstawowy model ciągłego doskonalenia
 4. Struktura w Six Sigma
 5. Modele PDSA & DMAIC
 6. Modele wdrażania
 7. Praca zespołowa
 8. Rozważania projektowe
 9. Projekty odkrywcze i rutynowe
 10. Kryteria do wyboru projektów
 11. Karta projektu
 12. Krytyczne myślenie
 13. Rola i rodzaje pytań
 14. Mapy myśli
 15. Metoda naukowa
 16. Jakość
 17. Głos klienta (VOC)
 18. Krytyczne dla jakości
 19. Definicje i miary jakości - tradycyjne podejście vs funkcja strat Taguchiego
 20. Analiza kosztów złej Jakości (COPQ)
 21. Kategorie kosztów jakości
 22. Wybór metryk
 23. Badania enumeratywne vs analityczne
 24. Model zmienności specjalnej i naturalnej
 25. Quincunx
 26. Przeregulowanie procesu

 

Wybrane narzędzia:

 1. Mapowanie procesów
 2. SIPOC
 3. Mapa procesu
 4. Karty kontrolne (NEM/SPC)
 5. Karty kontrolne Xbar-R i I-MR
 6. Różne zastosowania kart kontrolnych
 7. Plany próbkowania
 8. Planowane eksperymenty
 9. Zrozumienie czym jest planowany eksperyment
 10. Identyfikacja podstawowych technik eksperymentowania
 11. Promocja sekwencyjnego eksperymentowania
 12. Wybór strategii i projektów
 13. Dyskusja zamykająca

 

Zapisz się