SCRUM DEVELOPER CERTIFIED (SDC™)

Celem tego szkolenia jest przygotowanie osób do rozumienia podstaw, które członkowie zespołu Scrum muszą znać, aby skutecznie przyczynić się do projektu realizowanego używając Scrum. Po ukończeniu szkolenia osoby będą mogli skutecznie stosować Scrum jako członkowie zespołu Scrum w projektach Scrum / Agile.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

MG-SC-03

Profil uczestnika

Zalecane dla wszystkich, którzy pracują w Zespole Scrumowym, współpracują z Zespołem Scrumowym lub są zainteresowani zrozumieniem podstaw Scruma. 

Agenda

1. Wprowadzenie 

 • Scrum w zarysie
 • Zasady, aspekty i procesy w Scrum

2. Organizacja

 • Role w zespole

3. Uzasadnienie biznesowe

 • Rozwiązanie w oparciu o wartość 
 • Okoliczności uwzględniane podczas przygotowania uzasadnienia biznesowego
 • Zrozumienie czym jest realizowana korzyść          

4. Jakość

 • Definicja jakości
 • Jakość, zakres spójna z wartością biznesową
 • Zarządzanie jakością

5. Zmiana

 • Proponowane i zatwierdzone zmiany
 • Zmiany w Scrum

6. Ryzyko

 • Co to jest ryzyko
 • Jak zarządzać ryzykiem

7. Projekt Scrum – cykle dostarczania

8. Inicjacja

 • Wizja rozwiązania
 • Scrum Mastera 
 • Identyfikacja interesariuszy
 • Formowanie zespołu Scrum
 • Rejestr produktu 
 •  Przeprowadzenie planowanie wydania. 

9. Planowanie i szacowanie

 • Przygotuj elementy rozwiązania (user stories)
 • Zatwierdź, oszacuj i zadeklaruj rozwiązanie
 • Przygotowanie zadań
 • Szacowanie zadań
 • Rejestr sprintu

10. Adaptacja

 • Dostarczanie rozwiązań
 • Daily scrum 
 • Pielęgnacja produktu

11. Przeglądaj i poprawa

 • Przedstawienie rozwiązania
 • Retrospekcja Sprintu

12. Wydanie produktu

13. Skalowanie 

 • Skalowalność Scrum 
 • Mapowanie tradycyjnych ról w organizacji na Scrum

Korzyści

 • Zrozumienie zasadności stosowania podejścia Agile/Scrum.
 • Zwiększenie skuteczności i efektywności przy zastosowaniu Agile/Scrum.
 • Poznanie roli ludzi i ich odpowiedzialności Scrum
 • Poznanie i nauczenie się zasad obowiązujących w Scrum.
 • poznanie filozofii Agile 
 • poznanie i praktyczne zastosowane narzędzi używanych w Scrum
 • + Online + Mobile App 
 • dostęp do materiałów: 180 dni

 

PROMOCJA

 • zgłoszenie 2 os. z jednej organizacji: - 5% od ceny katalogowej
 • zgłoszenie 3 os. z jednej organizacji: - 10% od ceny katalogowej
 • zgłoszenie więcej niż 3 os. z jednej organizacji: - 15% od ceny katalogowej

Cena obejmuje viucher na egzamin wazny 90 dni

Zapisz się