RestAPI

.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

IT-AP-01

Agenda

 1. REST – podstawy
 • Potrzeba wymiany informacji między serwisami
 • HTTP, POST/GET/PUT/DELETE
 • Serwisy typu MushUp i popularne zastosowania
 • Serwisy wykorzystujące REST
 1. Konwencje REST
 • Mapowanie operacji CRUD na wywołania http
 • Konwencje konstrukcji URL API
 • Przekazywanie parametrów
 • Zwracane wartości
 • Statusy http
 • JSON - uniwersalny format wymiany informacji
 1. Korzystanie z API serwisów – Klient
 • Przykłady pracy z popularnymi API
 1. Projektowanie REST API 
 • Zbieranie wymagań i określenie funkcjonalności
 • Projektowanie i dokumentacja API
 • Reprezentacja obiektu biznesowego jako JSON
 1. Implementacja REST API
 • Instalacja potrzebnych bibliotek
 • Obiekt biznesowy - mapowanie na klasę
 • Metody kontrolera
 • Nagłówki HTTP - jako metadane
 • Testowanie API za pomocą cURL
 • Mechanizmy autentykacji
Zapisz się