Profesjonalny handlowiec

   

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-OK-17

Profil uczestnika

Wszyscy pracownicy, którym niezbędne są kompetencje sprzedażowe a także obsługi klienta w zakresie budowania kontaktu z klientem, opartego na rzetelnym i wnikliwym rozpoznaniu jego potrzeb, w następstwie którego dopasowuje się i przedstawia ofertę i produkt. 

Agenda

1.    Mapa zawodu handlowca i klienta

 • klient a handlowiec - każdy jest w życiu w obu sytuacjach
 • rola i cechy profesjonalnego handlowca
 • etapy procesu sprzedaży

2.    Pierwsze spotkania - debiut u klienta

 • pierwszy kontakt - pierwsze wrażenie
 • jak być partnerem a nie petentem
 • komunikacja niewerbalna a wiarygodność handlowca
 • siła handlowa - prezentacja pozycjonująca
 • jak zastosować radę Dale Carnegie „nie sprzedawaj, pozwól aby to ludzie kupowali od Ciebie”
 • specyfika debiutu handlowego przez telefon

3.    Budowanie relacji i analiza potrzeb

 • komunikacja w sprzedaży (rozmawiaj nie sprzedawaj)
 • badanie potrzeb klienta sukcesem w sprzedaży
 • komunikacyjne narzędzia kierowania rozmową (parafraza, bank pytań)
 • marketingowe powody zakupu: bezpieczeństwo, prestiż, wygoda, oszczędność, rozwój

4.     Prezentowanie oferty

 • cechy, zalety i korzyści dla klienta w ofercie mojej firmy
 • prezentacja ofert wg metodologii 4 x P
 • sformułowanie oferty językiem korzyści

5.    Radzenie sobie z obiekcjami

 • typologia zastrzeżeń – sposoby reagowania
 • style i nawyki odpowiadania na obiekcje
 • erystyka w rozmowie z klientem

6.    Finalizowanie sprzedaży

 • sygnały gotowości do kupna
 • techniki  „zamykania” sprzedaży

Korzyści

 • wzrost skuteczności sprzedaży
 • zjednywanie do oferty nawet tzw. „trudnych klientów”,.
 • obniżenie liczby niedokończonych transakcji - podpowiadamy metody „zamykania” sprzedaży
 • stosowanie efektywnej komunikacji i używanie języka korzyści
 • umiejętne reagowanie na obiekcje
 • radzenie sobie ze skargami i uwagami klientów

Zagadnienia

Warsztaty: analiza przypadków, symulacje, odgrywanie ról i informacja zwrotna dla uczestników, mini wykłady, dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

Zapisz się