Praktycznie o RODO/GDPR – unijna reforma ochrony danych osobowych

   

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SC-RD-05

Agenda

Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

1.   Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych
2.   System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych 

1.   Dane osobowe 
2.   Przetwarzanie danych
3.   Pseudonimizacja i anonimizacja danych
4.   Zbiór danych
5.   Administrator danych osobowych (ADO)
6.   Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
7.   Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.   Ogólne zasady
2.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
3.   Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych 

Uprawnienia osób, których dane dotyczą 

1.   Prawo do przejrzystości danych 
2.   Prawo dostępu do danych 
3.   Prawo do sprostowania i usunięcia danych
4.   Prawo do ograniczenia przetwarzania 
5.   Prawo do przenoszenia danychJU
6.   Prawo do sprzeciwu
7.   Prawa związane z profilowaniem danych  

Obowiązki Administratora Danych 

1.   Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy by default 
2.   Rejestrowanie czynności przetwarzania danych 
3.   Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego 
4.   Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach 
5.   Obowiązki ADO wynikające z obecnych przepisów 

Prawo do ochrony prywatności w Polsce i w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność  związana z przetwarzaniem danych osobowych – zmiany po RODO

  1. Kary do 20 000 EUR dla podmiotów prywatnych. 
  2. Alternatywnie do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.
  3. Sankcje dla podmiotów publicznych. 

Podsumowanie i dyskusja.

Zapisz się