Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Przedstawienie zasad opracowywania Polityki Bezpieczeństwa Informacji wg normy międzynarodowej ISO/IEC 27001. Uzyskanie kompetencji Managera Bezpieczeństwa Informacji instytucji. Cel: Nabycie kompetencji do opracowywania Polityki Bezpieczeństwa Informacji instytucji oraz dokumentów wspierających Politykę Bezpieczeństwa Informacji wg normy ISO/IEC 27001 i norm związanych. Uzyskanie uprawnień Managera Bezpieczeństwa Informacji

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SEC8

Profil uczestnika

Kadra kierownicza instytucji oraz specjaliści odpowiedzialni za wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Agenda

• Ogólny model bezpieczeństwa informacji, terminologia znormalizowana;
• Badania bezpieczeństwa informacji - zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji;
• Klasyfikacja informacji;
• Zarządzanie ryzykiem;
• System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
• Dokumenty wspierające Politykę Bezpieczeństwa Informacji.

Zapisz się