PeopleCert Scrum Master II

W cenę szkolenia został wliczony egzamin. Szkolenie należy zakupić wraz z egzaminem.PeopleCert Scrum Master

Certyfikat PeopleCert Scrum Master II jest drugim poziomem schematu kwalifikacji Scrum zapewnianego przez People Cert.

Podczas szkolenia PeopleCert Scrum Master II uczestnicy pogłębią swoją wiedzę z zakresu Scrum oraz zapoznają się z szeregiem praktycznych narzędzi przydatnych w pracy Scrum Mastera. Poznają także cechy i umiejętności wymagane od Scrum Mastera, techniki zarządzania informacją oraz szczegółowe omówienie dynamiki pracy zespołu Scum.

 

PeopleCert Scrum Master® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy People Cert i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

MG-SC-05

Profil uczestnika

Certyfikacja PeopleCert Scrum II jest skierowana do każdego, kto chce stać się skutecznym i wiodącym członkiem zespołu w środowisku Scrum. Dzięki tej certyfikacji profesjonaliści mogą wykazać się solidną znajomością i zrozumieniem terminów, zasad i praktyk Scrum, a także umiejętności skutecznego i efektywnego korzystania z narzędzi.  

 

W szczególności szkolenie kierowane jest do:

 • Inżynierów oprogramowania
 • Menedżerów produktu
 • Liderów zespołu
 • Analityków Biznesowych
 • Członków zespołów programistów
 • Testerów.

 

Agenda

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do Agile i Scrum – przypomnienie.
 • 12 pryncypiów Agile.
 • Podstawy Scrum.
 • Kiedy używać podejścia zwinnego?
 • Pracować zwinnie vs być zwinnym – filozofia i praktyka.

 

 1. Visual Management.
 • Wykorzystywanie technik wizualizacji informacji do zarządzania pracą zespołu.
 • Cele visual management.
 • Radiatory informacji – co to jest i jak z nich korzystać?
 • Przykłady radiatorów informacji oraz ich praktyczne zastosowanie.

 

 1. Dynamika zespołu Scrum.
 • Rozwój zespołu - etapy, główne wyzwania.
 • Ewolucja roli Scrum Mastera w rozwoju zespołu.
 • Koncepcja zespołów samo-zarządzających się.
 • 7 pryncypiów zespołu.
 • Korzyści samo-zarządzania.
 • Kompozycja zespołu.
 • Główne błędy w rozumieniu pracy samo-organizujących się zespołów.
 • Rola lidera w zespole.
 • Zespoły kolokowane i wirtualne – cechy, zasady pracy, główne wyzwania.
 • Adresowanie problemów w zespołach wirtualnych.
 • Różnice kulturowe w zespole.

 

 1. Umiejętności wymagane od Scrum Mastera.
 • Lider służebny - charakterystyka i odpowiedzialności.
 • Facylitacja – metody i praktyki.
 • Scrum Master jako coach.
 • Szkolenia i edukacja zespołu.
 • Efektywna komunikacja w zespole.
 • Aktywne słuchanie - założenia i techniki.
 • Identyfikowanie i usuwanie przeszkód, praktyczne techniki.
 • Rozwiązywanie problemów.
 • Zmiana organizacyjna oraz zmiana mentalności.
 • Dodatkowe umiejętności przydatne w pracy Scrum Mastera.
 • Cechy osobowościowe - kto będzie świetnym Scrum Masterem?

 

  Dzień 2

 1. Ramy Scrum - ujęcie strategiczne.
 • Praktyki Scrum.
 • Kluczowe artefakty Scrum.
 • “Cebula planowania” i warstwy odpowiedzialności.
 • Matryca odpowiedzialności RACI.
 • Uzasadnienie biznesowe.
 • Karta projektu.
 • Zarządzanie backlogiem produktu.
 • Zbieranie i definiowanie wymagań.
 • Dostarczanie wysokiej jakości przyrostu produktu.
 • Unikanie ograniczeń i przeszkód.
 • Zarządzanie błędami i usterkami.
 • Planowanie wydań (release planning).
 • Sprint w ujęciu strategicznym.
 • Planowanie sprintu.
 • Wykonanie sprintu.
 • Codzienny Scrum.
 • Przegląd sprintu.
 • Retrospektywa sprintu w kontekście dojrzałości zespołu.

 

 1. Skalowanie Scrum.
 • Cel skalowania Scrum.
 • Dwa podejścia do skalowania.
 • Główny Właściciel Produktu – rola i odpowiedzialności.
 • Główny Scrum Master – rola i odpowiedzialności.
 • Zespół odpowiedzialny za integrację elementów produktu.
 • Skalowane artefakty i zdarzenia.
 • Niezbędne spotkania integracyjne zespołu.
 • Scrum of Scrums – koordynacja pracy pomiędzy zespołami.

 

 1. Przygotowanie do egzaminu People Cert Scrum Master II.
 • Informacje wstępne - przebieg egzaminu, forma, próg zdawalności.
 • Jak najlepiej przygotować się do zdania egzaminu?
 • Omówienie formuły egzaminu.
 • Egzamin próbny.

 

Egzamin w formule on-line realizowany za pośrednictwem PeopleCert:

 • po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje maila z wytycznymi nt rejestracji do egzaminu on-line.
 • uczestnik z poziomu swojego konta ustala termin egzaminu bezpośrednio z PeopleCert
 • do realizacji egzaminu wystarczy: komputer, kamera internetowa i połączenie internetowe
 • egzamin realizowany jest w obecności proktora - przedstawiciela firmy PeopleCert, który zdalnie obserwuje jego przebieg 
 • za pomocą kamerki, uczestnik pokazuje pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin (cel: weryfikacja, czy w pomieszczeniu nie ma osób trzecich i pomocy naukowych)

 

Korzyści

Dzięki PeopleCert Scrum Master II - uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • Opanowania Scrum - integracji ról, zdarzeń i filozofii Scrum, w tym również wspieraniu backlogu produktu i backlogu sprintu. 
 • Umiejętnościach miękkich niezbędnych Scrum Masterowi, takich jak przywództwo, facylitacja, coaching i mentoring, rozwiązywanie problemów i usuwanie przeszkód. 
 • Kluczowe umiejętności związane z zarządzaniem w celu zwiększenia przejrzystości, inspekcji i adaptacji do sukcesu w projektach 
 • Znaczenie samoorganizacji, budowania zespołu, dynamiki zespołu i zespołów wirtualnych. 
 • Najważniejsze umiejętności dla odnoszących sukcesy Scrum Masterów, które są stosowane poprzez różne wydarzenia Scrum, od wstępnego planowania do końcowej retrospektywy. 
 • Kluczowe strategie skalowania projektów Scrum z wieloma zespołami i złożonymi produktami. 

 

Zapisz się