PeopleCert Scrum Master I

W cenę szkolenia został wliczony egzamin. Szkolenie należy kupić razem z egzaminem.PeopleCert Scrum Master

 

Celem szkolenia jest potwierdzenie wystarczającej wiedzy uczestnika w zakresie zrozumienia i zastosowania zasad Scrum oraz nabycie umiejętności efektywnej pracy jako członek Zespołu Scrum lub współpracy z takim zespołem

Certyfikat PeopleCert Scrum Master I jest pierwszym poziomem schematu kwalifikacji Scrum zapewnianego przez PeopleCert. 

Podczas szkolenia PeopleCert Scrum Master I uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, terminy, zasady i narzędzia używane w Scrum. Dowiedzą się także dlaczego Scrum jest potrzebny w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

 

PeopleCert Scrum Master® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy People Cert i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

MG-SC-04

Profil uczestnika

Skierowany jest do każdej osoby, która chce zostać efektywnym członkiem środowiska Scrum.

Agenda

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do Agile: zarządzanie projektem.
 • Czym jest Agile? Historia i kontekst powstania filozofii Agile.
 • Zwinne wartości, zasady i pryncypia.
 • Zarządzanie zwinne vs tradycyjne.
 • Korzyści ze stosowania podejścia zwinnego.
 • Przegląd popularnych metod zwinnych.

 

 1. Scrum jako zwinna struktura wytwarzania produktów.
 • Czym jest Scrum?
 • Wartości Scrum.
 • Główne korzyści z wykorzystania Scrum.

 

 1. Wprowadzenie do Scrum
 • Praktyki Scrum.
 • Role w zespole Scrum.
 • Zdarzenia.
 • Artefakty.
 • Cykl życia Scrum.
 • Proces empiryczny.
 • Filary Scrum.

 

 1. Role Scrum.
 • Zespół Scrum – samo zarządzający się i wielofunkcyjny.
 • Właściciel Produktu.
 • Scrum Master.
 • Służba Scrum Mastera wobec członków zespołu - koncepcja lidera służebnego.
 • Środowisko pracy zespołu.

 

 1. Przygotowanie produktu.
 • Planowanie wielopoziomowe.
 • Backlog Produktu.
 • Epiki, funkcjonalności, historie użytkownika, motywy.
 • Tworzenie dobrej historii użytkownika.
 • Kryteria akceptacji.
 • Backlog grooming.
 • Rozwiązywanie problemów i incydentów, zarządzanie błędami.
 • Szacowanie elementów backlogu.

 

 1. Artefakty Scrum.
 • Release Backlog – planowanie, zarządzanie, osiąganie celów.
 • Warunki satysfakcji klienta.
 • Definicja ukończenia (Definition of Done).
 • Definicja gotowości (Definition of Ready).
 • Dług technologiczny i jak nim zarządzać.
 • Prędkość (velocity) i pojemność (capacity) w zespole.

 

Dzień 2

 1. Planowanie iteracyjne.
 • Timeboxing.
 • Sprint i charakterystyka zdarzeń.
 • Backlog Sprintu.
 • Planowanie Sprintu.
 • Definiowanie celu Sprintu.
 • Praca w Sprincie – dostarczanie produktu.
 • Zarządzanie przepływem informacji.
 • Codzienny Scrum – cele i zasady.
 • Przegląd Sprintu.
 • Retrospektywa Sprintu.

 

 1. Zarządzanie radiatorami informacji.
 • Co to jest radiator informacji?
 • Typy radiatorów w Scrum.
 • Odpowiedzialność zespołu w zarządzaniu informacją.

 

 1. Reguły Scrum.
 • 13 głównych zasad.
 • Przerwanie Sprintu.

 

 1. Wprowadzenie do skalowania Scrum.
 • Po co skalować Scrum?
 • Role i artefakty w skalowanym Scrum.
 • Dedykowanie zespołu odpowiedzialnego za integrację elementów produktu.
 • Współdzielona Definicja Ukończenia (Definition of Done).

 

 1. Przygotowanie do egzaminu People Cert Scrum Master I
 • Informacje wstępne - przebieg egzaminu, forma, próg zdawalności.
 • Jak najlepiej przygotować się do zdania egzaminu?
 • Omówienie formuły egzaminu.
 • Egzamin próbny.

 

Egzamin w formule on-line realizowany za pośrednictwem PeopleCert:

 • po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje maila z wytycznymi nt rejestracji do egzaminu on-line.
 • uczestnik z poziomu swojego konta ustala termin egzaminu bezpośrednio z PeopleCert
 • do realizacji egzaminu wystarczy: komputer, kamera internetowa i połączenie internetowe
 • egzamin realizowany jest w obecności proktora - przedstawiciela firmy PeopleCert, który zdalnie obserwuje jego przebieg 
 • za pomocą kamerki, uczestnik pokazuje pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin (cel: weryfikacja, czy w pomieszczeniu nie ma osób trzecich i pomocy naukowych)

 

Korzyści

Po uzyskaniu certyfikatu PeopleCert Scrum Master I uczestnicy będą mogli wykazać się znajomością oraz zrozumieniem Scrum w następujących aspektach:

 • Historia Agile, definicja i założenia filozofii Agile;
 • Trzy filary Scrum: inspekcja, adaptacja i transparentność;
 • Pięć wartości Scrum: zaangażowanie, skupienie, otwartość, szacunek i odwaga;
 • Charakterystyka skutecznych Scrum Masterów, Właścicieli Produktów i zespołów Scrum;
 • Cele zdarzeń, artefaktów i reguł w Scrum;
 • Techniki zarządzania długiem technologicznym;
 • Cel i kroki związane ze zdarzeniami Scrum, takimi jak zaległości produktowe, planowanie, wykonanie, codzienny Scrum, przegląd i retrospektywa.

 

Zapisz się