PeopleCert DevOps Leadership

Głównym celem kursu jest nauczenie się, jak zarządzać zmianą kultury zespołu i jak wprowadzić nieznane procesy przepływu pracy w więcej niż jednym zespole.

Uczestnicy szkolenia poznają koncepcje, warunki, zasady i narzędzia wykorzystywane przez DevOps Leadership do przygotowania, poprowadzenia, weryfikacji i utrzymania transformacji DevOps. 
 

DevOps® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy People Cert i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Czas trwania

3 dni

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

MG-DW-03

Profil uczestnika

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • kierowników projektów i produktów
 • kierowników działów IT
 • zarządzających zespołami lub aspirujących do kierowania rozwojem oprogramowania i aplikacji
 • analityków biznesowych
 • każdego, kto chce zdobyć wiedzę na temat zaawansowanych zasad i praktyk DevOps.

Agenda

 •  Przywództwo w DevOps
 • Jak poprowadzić organizację poprzez transformację DevOps
 • Ustalenie potrzeb, na jakie odpowiada DevOps
 • Wyjaśnienie i dopasowanie celów biznesowych
 • Przygotowanie wizji i strategii transformacji
 • Identyfikacja i praca z kluczowymi interesariuszami
 • Kultura samoorganizujących się, wielofunkcyjnych zespołów
 • Zbieranie, transmitowanie i wdrażanie opinii
 • Przepływ w strumieniu wartości
 • Iteracje, aby przyspieszyć naukę i eksperymentowanie
 • Model ciągłego dostarczania
 • Kultura ciągłego doskonalenia
 • Dążenie w zakresie innowacji
 • Poprawa odporności organizacyji i zrównoważony rozwój
 • Egzamin

 

Informacje o egzaminie:

 • Wymagany certyfikat PeopleCert DevOps Fundamentals
 • Egzamin testowy, jednokrotnego wyboru
 • 40 pytań
 • 60 minut (dodatkowe 15 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • Wymagane minimum: 28 punktów z 40 (tj. 70%)
Zapisz się