PeopleCert DevOps Fundamentals (szkolenie zdalne)

Szkolenie obejmuje poziom podstawowy. Wprowadza wspólny język pojęć i ujednolica zrozumienie zasad pracy zgodnie z DevOps w całej organizacji. Przygotowuje także do certyfikatu.

Szkolenie zapewnia solidną wiedzę, zrozumienie terminów, zasad, narzędzi i praktyk DevOps oraz tego, jak efektywnie i skutecznie korzystać z narzędzi w celu osiągnięcia celów biznesowych. Podnoszone jest znaczenie komunikacji, współpracy, integracji i automatyzacji w DevOps, jako czynników krytycznych.Poprawiają one przepływ pracy między twórcami oprogramowania i specjalistami ds. Operacji IT oraz wspierają organizacje w ich cyfrowej transformacji.

Uczestnicy otrzymują wskazówki, jak pracować z praktykami DevOps, jak osiągnąć lepszą współpracę i komunikację, a także, w jaki sposób DevOps wspiera wysiłki organizacyjne w celu zmniejszenia kosztów, jednocześnie zwiększając zwinność, szybkość realizacji oraz jakość produkcji.

DevOps ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy People Cert i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

MG-DW-02

Profil uczestnika

Poziom podstawowy jest przeznaczony dla każdego, kto chce zostać efektywnym członkiem zespołu DevOps.

Agenda

 • Historia i potrzeba DevOps
 • Kluczowe pojęcia DevOps
 • Wartość biznesowa DevOps
 • Koncepcje leżące u podstaw DevOps: A.L.M.S., Trzy drogi, CI/CD i full stack
 • Kultura DevOps, transformacyjne przywództwo oraz struktura zespołów DevOps
 • 15 podstawowych praktyk DevOps
 • Zwinne zarządzanie projektami i metodologia Scrum
 • Kluczowe pojęcia z zakresu technologii i wirtualizacji w chmurze, automatyzacji procesu wdrażania i architektury dla ciągłego dostarczania
 • Egzamin

Informacje o egzaminie:

 • Test wielokrotnego wyboru
 • 40 pytań
 • 60 minut (90 minut dla osób zdających egzamin w języku, który nie jest ich językiem ojczystym)
 • wymagane minimum: 28 punktów z 40

Egzamin w fomie on-line realizowany za pośrednictwem PeopleCert:

 • po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje maila z wytycznymi nt rejestracji do egzaminu on-line.
 • uczestnik z poziomu swojego konta ustala termin egzaminu bezpośrednio z PeopleCert
 • do realizacji egzaminu wystarczy: komputer, kamera internetowa i połączenie internetowe
 • egzamin realizowany jest w obecności proktora - przedstawiciela firmy PeopleCert, który zdalnie obserwuje jego przebieg 
 • za pomocą kamerki, uczestnik pokazuje pomieszczenie, w którym będzie zdawał egzamin (cel: weryfikacja, czy w pomieszczeniu nie ma osób trzecich i pomocy naukowych)
Zapisz się