Ochrona danych osobowych - przygotowanie do wprowadzenia RODO

Głównym celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji teoretycznych oraz umiejętności praktycznych z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SC-RD-02

Agenda

1. Wprowadzenie – ustawa o ochronie danych osobowych i projekt rozporządzenia:
- Wprowadzenie możliwości przyjęcia „mechanizmów certyfikujących” odnoszących się do sposobu określenia procedur przetwarzania danych w konkretnych podmiotach.
- Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego w ciągu 72 godzin.
- Zmiana sposobu (formy) uregulowania europejskiego prawa ochronnych danych z dyrektywy na rozporządzenie (które w przeciwieństwie do dyrektywy zawsze może być bezpośrednio stosowane w pełnym zakresie).

2. Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO), w szczególności:
- obowiązek informacyjny – porównanie treść obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO,
- powierzenie przetwarzania danych osobowych – jak profesjonalnie skonstruować umowę,

3. Omówienie skutecznego sposobu informowania o korzystanie z praw wynikających z RODO:
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do bycia zapomnianym,

4. Zadania ABI/DPO:
- obecny status ABI/Data Protection Officer (DPO) przewidywany przez rozporządzenie,
- powołanie ABI/DPO – kiedy prawo a kiedy obowiązek,

5. Zadania Protection Officer:
- Zastąpienie Administrator Bezpieczeństwa Informacji przez Protection Officer.
- Wyznaczenie Protection Officer.

6. Nowe regulacje wprowadzone rozporządzeniem:
- Nowe definicje: dane biometryczne, genetyczne, pseudonimizacja, profilowanie.
- Administrator i podmiot przetwarzający: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.

7. Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:
- odpowiedzialność na bazie obecnych przepisów,
- kary finansowe przewidziane w Rozporządzeniu.

8. Podsumowanie.

Korzyści

Głównym celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji teoretycznych oraz umiejętności praktycznych z Rozporządzenia ochrony danych osobowych. Program skupia się na najnowszych regulacjach w zakresie ochrony informacji, bezpieczeństwa danych takimi jak: zmiany prawne dla ADO/ABI niesie ze sobą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO, które zacznie obowiązywać w Polsce od 25 maja 2018 roku w miejsce dotychczasowej Ustawy o ochronie danych osobowych) – jak się do nich przygotować.

Zapisz się