Negocjacje w biznesie

Celem szkolenia jest nauka precyzyjnego wyznaczania i osiągania celów biznesowych drogą negocjacji.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-OK-06

Profil uczestnika

Szkolenie dedykowane dla osób, które chcą poznać zagadnienia związane z negocjacjami w biznesie.

Agenda

Dzień I - Przygotowanie do negocjacji na płaszczyźnie przedmiotu. Zdefiniowanie "Roli negocjatora" i "Sytuacji negocjacyjnej".

Dzień II - Gra negocjacyjna, czyli sprawdzenie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności.

Korzyści

Uczestnicy szkolenia uczą się jak przygotować się i przeprowadzić negocjacje; rozpoznać i nazwać własne zachowania podczas negocjacji; Uczą się otwierać, elastycznie i skutecznie prowadzić oraz domykać negocjacje. Poznają style, strategie i techniki prowadzenia negocjacji oraz uczą się definiować rolę negocjatora i sytuację negocjacyjną. Poznają także techniki służące wzbudzaniu osobistego zaangażowania negocjatora w proces negocjacji.

Zagadnienia

  • Cel i rola negocjacji, jako sposobu osiągania porozumienia w biznesie.
  • Podstawowe pojęcia i definicje.
  •  Założenia dotyczące prowadzenia negocjacji.
  • Zasady i reguły negocjacji.
  • Kiedy, z kim i dlaczego prowadzimy negocjacje?
  • Przygotowanie do negocjacji.
  • Metody osiągania porozumienia.
  • Określenie ram negocjacyjnych (miejsce, czas, ilość spotkań, zakres odpowiedzialności).
  • Oferta wstępna, czyli otwarcie negocjacji.
Zapisz się