Narzędzia i metody analityka biznesowego

Warsztat przeznaczony jest dla osób pracujących już w projektach, w ramach których tworzone jest oprogramowanie i które chcą przygotować się do pełnienia również roli analityka biznesowego.

 

Czas trwania

5 dni

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

MG-AB-01

Agenda

Program szkolenia dopasowujemy do każdej grupy indywidualnie.

 

W zależności od potrzeb uczestników, poniższe tematy stanowią zakres do wyboru w trakcie warsztatu:

 

1. Formułowanie wizji systemu i organizacji

Cechy dobrego wymagania

Cechy skutecznej dokumentacji

Rola analityka w projekcie IT

 

2. Metody pozyskiwania wymagań

Przygotowanie i prowadzenie wywiadów

Warsztaty facylitowane 

Inne techniki zbierania wymagań

 

3. Zwinne metody odkrywania wymagań 

 Analiza interesariuszy 

 Persony

 Tworzenie opowiadania o użyciu 

 Wymagania i historyjki użytkownika

 Makiety i prototypy

 Rozwój Iteracyjny i testowanie  

 

4. Historyjki użytkownika a bardziej formalne podejście do wymagań

 Tematy, epiki, historyjki i zadania

 Szablony historyjki użytkownika 

 Dekompozycja historyjek

 Formułowanie kryteriów akceptacji

 

5. Inne techniki i narzędzia analizy biznesowej

 Analiza PESTLE

 Porter's Five Forces 

 Impact Mapping

 Business Canvas

 

6. Modelowanie systemów IT

 Model procesów (BPMN)

 Model danych (UML)

 Wprowadzenie do przypadków użycia

 Identyfikacja granic systemu (aktorzy, moduły)

 Wyznaczanie poziomu szczegółowości

 Przykład szablonu przypadku użycia

 Zasady pisania scenariuszy

 

7. Projekt jako część programu.

 Wizja a profile korzyści

 Model.docelowy i model stanu pośredniego

 Plan programu (roadmap)

 Plan realizacji korzyści

 

8. Metody planowania i szacowania w metodykach zwinnych

 Plan Projektu

 Definition of Done i kryteria akceptacji przy opracowywaniu wymagań

 Techniki szacowania i nadawania priorytetów

 User Story Map

 

9. Zarządzanie zmianą wymagań 

 Rodzaje zmian 

 Zmiany przed, w trakcie oraz po wytworzeniu produktu

 Budżety i tolerancje w projekcie

Klasyczna i zwinna inżynieria wymagań - podsumowanie

 

Korzyści

Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczyć jak prowadzić wywiady, warsztaty, formułować wymagania, opisywać je i uzgadniać. Poznają typowe metody pracy i narzędzia stosowane w analizie wymagań wobec systemów IT. Będziemy tworzyć wizje systemów, historyjki użytkownika, makiety, uzgadniać kryteria akceptacji, szacować złożoność, nadawać priorytety.

 

W trakcie warsztatu uczestnicy przećwiczą jak w praktyce można:

  • pozyskiwać wymagania
  • opisywać je
  • grupować i modelować
  • szacować złożoność, czas, koszt i ryzyko
  • nadawać priorytety i zarządzać zmianą wymagań

 

Realizacja warsztatu w układzie 3 + 2 dni (z tygodniowym odstępem).

W drugiej części szkolenia uczestnicy omawiają sukcesy i problemy, na które natrafili w pracy (pomiędzy warsztatami).

Zapisz się