Microsoft Excel - Efektywne kalkulacje i prezentacje danych (szkolenie zdalne)

Efektywne kalkulacje i prezentacje danych

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

IT-EX-05

Agenda

 

 1. Zapoznanie ze środowiskiem programu MS Excel
  • elementy okna programu
  • zapisywanie pliku – formaty zapisu
  • ustawienia widoków
 2. Podstawowe operacje na danych
  • poprawne wprowadzanie i edytowanie danych tekstowych, liczbowych i dat
  • kopiowanie i przenoszenie danych
  • wypełnianie komórek seriami danych
 3. Zarządzanie arkuszami
  • zaznaczanie elementów arkusza i zeszytu
  • dodawanie i usuwanie arkuszy
  • kopiowanie arkuszy
  • ukrywanie i odkrywanie arkuszy
  • przeglądanie zawartości arkuszy - podział na podokna, blokowanie wierszy i kolumn
 4. Formatowanie
  • zmiana koloru czcionki i komórki
  • opcje wyrównania tekstu
  • obramowanie i cieniowanie komórek
  • formatowanie liczb dat i tekstów
  • używanie stylów tabel
  • wykorzystanie Malarza formatów
  • dodawanie i edycja komentarzy
 5. Formuły i funkcje w programie MS Excel
  • składnia formuł i funkcji
  • autowypełnianie i kopiowanie formuł
  • wykorzystanie podstawowych funkcji MS Excel
  • wstawianie funkcji za pomocą kreatora
  • tryby adresowania
 6. Operacje na listach danych
  • podstawowe zasady pracy z listami danych
  • sortowanie
  • filtrowanie danych - narzędzie Autofiltr.
 7. Wykresy i grafika
  • tworzenie wykresów różnych typów
  • modyfikowanie wykresów
 8. Drukowanie
  • podgląd i drukowanie zawartości arkusza
  • ustawianie obszaru wydruku
  • tworzenie nagłówka i stopki
  • formatowanie i podział stron do wydruku
  • ustawienia strony i przygotowanie dokumentu do wydruku

 

Zapisz się