Maszyna Goldberga

Ideą proponowanej gry jest uświadomienie uczestnikom, że tylko wspólnym wykonywaniem czynności oraz spójnym zarządzaniem wszystkimi elementami projektu można osiągnąć sukces. Uczestnicy, podzieleni na zespoły budują maszyny, składające się ze sznurków, taśmy, listewek i innych elementów. Zupełnie jak w grze w domino – moment obrotowy lub ruch nadany w pierwszym z urządzeń musi zostać przeniesiony przez wszystkie, aż do ostatniego.  Zadanie wymaga więc, nie tylko zmysłu technicznego i współpracy w grupie, ale również koordynacji i współpracy między grupami. Finał, choć krótki, definitywnie rekompensuje włożoną w projekt pracę.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-GR-03

Agenda

Rozgrywka przebiega w bardzo prosty sposób. Uczestników wydarzenia dzielimy na mniejsze zespoły. Każda drużyna otrzymuje podobny zestaw części do budowy i narzędzi. Drewniane elementy konstrukcyjne, które przygotowane są w taki sposób, że możne je ze sobą dowolnie łączyć. Prawie jak klocki. Do tego zestawy różnych gadżetów, sznurki, taśmy, listewki, kubki, piłki itp. Drużyny również otrzymują ważną informację, że wszystkie elementy, które są przygotowane na ich stanowisku pracy muszą zostać użyte do budowy mechanizmu. Bardzo ważnym elementem jest moment łączenia jednej konstrukcji z konstrukcją drużyny następnej – tak by finalnie cała maszyna pracowała jak szwajcarski zegarek. Po paru godzinach pracy nad konstrukcją następuje wielki finał. Uczestnicy postawieni przed tak wymagającym zadaniem mocno mobilizują do pracy swoją wyobraźnię i tworzą fenomenalne pomysły. Połączone ze sobą mechanizmy tworzą jedną wielką maszynę, która zostaje wprowadzona w ruch jednym gestem.

Aby ułatwić konstruktorom budowę maszyny Goldberga, dla uczestników wyświetlany zostanie film, w którym zawarte będą przykładowe realizacje. Dzięki nim uczestnicy zabawy, zaczerpną kilka ciekawych pomysłów i wykorzystają je w swoim unikatowym projekcie.

Zapisz się