Kontrola menedżerska - motywowanie i rozwiązywanie konfliktów

Celem jest nauczenie menedżerów, takich sposób kontroli podległych pracowników, aby nie mieli oni wrażenia, że są pod ciągłą obserwacją i że tylko czyha się na ich potknięcia. Będą umieli dobrać sposoby sprawowania kontroli, w zależności od indywidualnych cech pracownika. Cel osiągniemy poprzez systematyczne, rozłożone na 12 miesięcy, wprowadzanie sposobów kontroli, wykorzystywanych przez najskuteczniejszych menedżerów dużych korporacji.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-KB-08

Profil uczestnika

Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem, którzy zainteresowani są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

Agenda

Dzień I - ta część szkolenia będzie poświęcona zmierzeniu własnej Inteligencji Emocjonalnej kwestionariuszem INTE, poszerzeniu wiedzy na temat emocji i ich wpływu na zachowanie człowieka oraz zdobywaniu umiejętności rozumienia i kontrolowania własnych emocji. Uczestnicy będą mieli okazję zbadać swój styl wydawania poleceń oraz najczęstsze metody ich kontrolowania i egzekwowania.

Dzień II - ta część szkolenia będzie poświęcona zdobyciu wiedzy z zakresu Psychologii Dynamiki Grup i przeglądowi najczęściej pojawiających się problemów w zarządzaniu zespołem.

Korzyści

Dzięki nowym technikom, będziesz potrafił zastosować, najbardziej motywujący i „ludzki” sposób kontroli pracowników. Dzięki temu atmosfera w zespole stanie się przyjazna i twórcza, a Ty nie będziesz postrzegany, jako „nadzorca” i „kontroler”. Wzmocni to Twoją pozycję, jako menedżera i pozwoli budować klimat zaufania wśród pracowników, co przełoży się także na ich satysfakcję z wykonywanej pracy.

Zagadnienia

  •  Budowanie spójnego modelu komunikacji w firmie na podstawie najnowszych osiągnięć Psychologii Poznawczej.
  • Czy delegowanie zadań krok po kroku jest skuteczne? Co kryje się pod starym powiedzeniem „Mądrej głowie dość po słowie”?
  • Jak wpływ na podwładnych ma szczegółowe i analityczne przekazywanie informacji i zadań do wykonania? 
  • Analiza sposobu komunikacji i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń.
  • Analiza sposobu funkcjonowania w organizacji w zależności od dominacji danego wymiaru.
  • Przegląd najczęstszych zachowań utrudniających funkcjonowanie grupy.
  • Przegląd sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów i nieporozumień w zespole.
  • Stres zespołowy, czyli przegląd wskaźników wskazujących na istnienie stresu zespołowego.
  • Warunki sprzyjające współpracy i zapobiegające powstawaniu konfliktów.
  • Przyczyny stresu zespołowego.
Zapisz się