Komunikacja i współpraca z uwzględnieniem pracy w zespołach zdalnych, rozproszonych oraz różnic pokoleniowych IV (szkolenie zdalne)

.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-KB-44

Agenda

 1. Omówienie zadania wdrożeniowego po KW III
 2. Jak rozpoznać poszczególne pokolenia - opis i omówienie poszczególnych pokoleń – Baby boomers, X, Xennials, Y (Millenials) i Z.
 3. Co łączy, a co dzieli poszczególne pokolenia vs. różnice i podobieństwa międzykulturowe i różnice indywidualne pomiędzy ludźmi.
 4. Z czego wynikają różnice podejścia do pracy i życia pomiędzy pokoleniami (na podstawie badań „Ucząca się organizacja 2.0”)?
  1. Stosunek do pracy – planowanie życia, zaangażowanie, rozważanie odejścia z pracy.
  2. Warunki pracy – oczekiwania i dolegliwości.
  3. Wykonywanie zadań zawodowych – zadania motywująca, styl pracy.
  4. Informacja zwrotna – źródła informacji zwrotnej
  5. Wiedza w miejscu pracy – źródła wiedzy, dzielenie się wiedzą.
  6. Komunikacja – preferowane formy komunikacji.
 5. Mocne i słabe strony poszczególnych pokoleń.
 6. Jak zarządzać wiekiem? – wypracowanie mapy i strategii komunikacji głównych interesariuszy i współpracowników przez pryzmat różnic międzypokoleniowych.

Zagadnienia

Zadanie wdrożeniowe – stworzenie mapy głównych interesariuszy i współpracowników w organizacji, określenie przynależności pokoleniowej w odniesieniu do typu osobowości. Stworzenie planu zmiany zachowań komunikacyjnych w stosunku do poszczególnych osób.

Zapisz się