Komunikacja i współpraca z uwzględnieniem pracy w zespołach zdalnych, rozproszonych oraz różnic pokoleniowych III (szkolenie zdalne)

.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-KB-43

Agenda

  1. Omówienie zadania wdrożeniowego po KW II
  2. Wstęp do typologii osobowości C.G Junga – pierwowzór dla narzędzi DISC, Insights Discovery, FRIS etc. Oraz prac Miltona Ericksona („Otoczeni przez psychopatów”, „Otoczeni przez idiotów”, „Mój szef jest psychopatą”))
  3. Omówienie i diagnoza indywidualna uczestników szkolenia przy pomocy pytań, obrazowania sytuacji, kart typologicznych oraz testu diagnostycznego
  4. Nauka rozpoznawania poszczególnych typów osobowości – uczestnicy szkolenia; osoby sławne (ćwiczenia) na bazie fotografii i fragmentów filmowych
  5. Typologia osobowości humorystycznie w pracy i w domu
  6. Wypracowanie strategii komunikacji z każdym z czterech głównych typów osobowości – podejmowanie decyzji, przedstawianie pomysłów, raportowanie, ocena

Zagadnienia

Zadanie wdrożeniowe – stworzenie mapy głównych interesariuszy i współpracowników w organizacji, określenie typu osobowości i planu zmiany zachowań komunikacyjnych w stosunku do poszczególnych osób.

Zapisz się