Komunikacja i współpraca z uwzględnieniem pracy w zespołach zdalnych, rozproszonych oraz różnic pokoleniowych II (szkolenie zdalne)

.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-KB-42

Agenda

  1. Omówienie zadania wdrożeniowego po KW I
  2. Wartości w akcji – rola wartości we współpracy
  3. Ćwiczenie Jaskinia – eksperyment grupowy w kontekście wartości, postrzegania/działań oraz sytuacji konfliktowej
  4. Test Thomasa – Killmana – indywidualne predyspozycja do zachowań w sytuacji konfliktowej z omówieniem poszczególnych strategii komunikacji w sytuacji konfliktu
  5. Role zespołowe M. Belbina – test diagnostyczny, omówienie – wskazanie różnorodności zespołowej w środowisku biznesowym
  6. Okno Johari – efektywna komunikacja i budowanie relacji w zespole (perspektywa menedżera i pracownika) – test diagnostyczny i omówienie
  7. Matryca mam/nie mam; chcę/nie chcę – mapa sytuacji obecnej w organizacji jako wstęp do zadania wdrożeniowego

 

Zadanie wdrożeniowe – Stworzenie matrycy SST – Start – Stop - Continue i indywidualnego planu wdrożenia zapisanych działań.

Zapisz się