Komunikacja i współpraca z uwzględnieniem pracy w zespołach zdalnych, rozproszonych oraz różnic pokoleniowych I (szkolenie zdalne)

.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-KB-41

Agenda

Dzień 1

  1. Ćwiczenie - Magiczna rura – współpraca i komunikacja w zespole – eksperyment zespołowy z wypracowaniem kluczowych elementów współpracy i komunikacji zespołowej
  2. Efektywna komunikacja w pigułce - składowe komunikacji, postrzeganie i mapa rzeczywistości, teoria 3 mózgów, stereotypy i założenia, pierwsze wrażenie ( z uwzględnieniem komunikacji zdalnej email, SMS, telefon, chat)
  3. Złotówki czy dolary – ćwiczenie w mniejszych grupach oparte na matematyce chaosu i grze o sumie niezerowej – rola Zaufania w zespole (z uwzględnieniem zespołów rozproszonych)
  4. 5 czynników efektywnej współpracy zespołowej – piramida R. Lencioniego
  5. Matryca mam/nie mam; chcę/nie chcę – mapa sytuacji obecnej w organizacji jako wstęp do zadania wdrożeniowego

 

Zadanie wdrożeniowe – Stworzenie matrycy SST – Start – Stop - Continue i indywidualnego planu wdrożenia zapisanych działań.

 

Zapisz się