KASKADOWE VS ZWINNE (szkolenie zdalne)

Szkolenie wprowadza uczestników w tematykę zarządzania projektami i pracy zespołowej w zmiennym otoczeniu w sposób bardzo praktyczny, uczy najlepszych praktyk działań przed, w trakcie i po projekcie. Kurs kładzie nacisk na porównanie dwóch sposobów działań projektowych: tzw. zwinne i kaskadowe zarządzanie projektami.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

MG-ZP-02

Agenda

 1. Projekt w organizacji, czyli „czy nas to też dotyczy”?

 • Działalność operacyjna a zmiany biznesowe
 • Przygotowanie do projektu, wybrane podejścia (zwinne vs kaskadowe)

 

 1. Zwiększyć szansę, czyli dobre planowanie projektów
 • Planowanie oparte na produktach
 • Struktura podziału pracy
 • Harmonogramowanie sieciowe
 • Planowanie przyrostowe oparte o iteracje

 

 1. Komunikacja a zmiana
 • Zarządzanie informacją
 • Bariery komunikacyjne
 • Techniki skutecznej komunikacji
 • Elementy negocjacyjne

 

 1. Czy zmiana to ryzyko?
 • Najczęstsze problemy związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Analiza ryzyka – identyfikacja zagrożeń i szans
 • Techniki identyfikowania i szacowania w pracy zespołowej

​​​​​​​

 1. Techniki „zwinnej” pracy zespołowej
 • Priorytetyzacja MoSCoW
 •   Timeboxy i „daily stand-up”
 • Warsztaty facylitowane

​​​​​​​​​​​​​​

 1. Podsumowanie szkolenia
 • Bilans doświadczeń
 • Indywidualne nastawienie do projektu

Korzyści

Metoda szkolenia: 

 • wykład i dyskusje,
 • warsztatowa praca indywidualna i w grupach,
 • ćwiczenia utrwalające i konsolidujące
 • symulacje
Zapisz się