JavaScript

.

Czas trwania

4 dni

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

IT-JV-04

Profil uczestnika

Kurs przeznaczony dla osób, które będą tworzyć lub modyfikować strony WWW.

Agenda

1. Wstęp  

2. Wstawianie skryptów JavaScript 

3. Proste wyrażenia, liczby i zmienne 

4. Typy danych w JavaScript 

5. Operatory arytmetyczne 

6. Operatory porównania i relacyjne 

7. Operatory logiczne 

8. Operatory bitowe 

9. Operatory przypisania 

10. Pozostałe operatory 

11. Priorytety operatorów 

12. Instrukcje warunkowe 

13. Pętle 

14. Funkcje 

15. Tablice i obiekty 

16. Tworzenie własnych obiektów 

17. Data i czas (obiekt Date) 

18. Operacje matematyczne (obiekt Math) 

19. Zdarzenia i ich obsługa 

20. Lista zdarzeń 

21. Formularze 

22. Ciągi znaków (operacje na ciągach znaków)

23. Wyrażenia regularne

Wymagane przygotowanie uczestników

Znajomość HTML lub PHP (opcjonalnie).

Zapisz się