Java Persistance API

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze sposobem integracji aplikacji Java z bazami danych przy użyciu standardu Java Persistence API. Podczas szkolenia omówione zostaną sposób tworzenia aplikacji bazodanowych oraz modelowania obiektowego i odwzorowania obiektowo-relacyjnego.

Czas trwania

3 dni

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

IT-JV-03

Profil uczestnika

Udział w szkoleniu wymaga umiejętności programowania w języku Java, podstawowej wiedzy z obszaru Java Enterprise Edition, podstawy relacyjnych baz danych oraz języka SQL.

Agenda

 1. Wstęp 
 • Java Database Connectivity
 • Mapowanie obiektowo-relacyjne
 • Specyfikacja Java Persistence API
 • Konfiguracja
 1. Mapowanie obiektów 
 • Mapowanie tabel i kolumn
 • Generowanie identyfikatorów
 • Strategie dziedziczenia
 • Deklarowanie relacji
 1. Język zapytań 
 • Zapytania JPQL
 • Criteria API
 1. JPA w środowisku JEE 
 • Tranzakcje
 • Wzorzec projektowy DAO
 • Konfiguracja
 1. Walidacja danych 
 • Specyfikacja Bean Validation
 • Zdarzenia
 1. Tuning 
 • Cache
 • Blokowanie encji
 • Zapytania natywne
Zapisz się