JAVA a C#

.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

IT-JV-07

Agenda

 • Ogólne założenia języka c# i różnice z JAVA
 • Framework .net oraz nowy framework .net Core
 • Technologie takie jak aplikacje web'owe Typu ASP .NET MVC
 • Web Service WCF
 • Aplikacje console'owa
 • Aplikacje desktop'owe
 • ORMy typu nHiberante Entity Framework
 • ADO.net 
 • Zasady programowania obiektowego SOLID oczywiście wspominając o dependency injection
 • testy jednostkowe i integracyjne (nunit i xunit)
 • inne, które uznamy, że klient powinien poznać na tym szkoleniu i będą przydatne 
  w jego pracy
 • (opcjonalnie) chmura Azure, 
 • (opcjonalnie) procesy wytwórcze
Zapisz się