Jak wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?

Przedstawienie systemowego podejścia do bezpieczeństwa informacji w aspekcie ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, Krajowych Ram Interoperacyjności, rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dotyczącej bezpieczeństwa informacyjnego, według autorskiego programu opartego na normach międzynarodowych serii ISO/IEC 2700X. Przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia menedżerskich funkcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz audytowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy międzynarodowej ISO/IEC 27001. Przedstawienie przykładowej dokumentacji niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Pokazanie przykładowych rozwiązań dotyczących zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, które spełniają wymagania normy ISO/IEC 27001. Przygotowanie uczestników szkolenia do procesu opracowania i wdrażania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w firmie.

Czas trwania

4 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SEC9

Profil uczestnika

Kadra kierownicza instytucji oraz specjaliści z różnych dziedzin zainteresowani problematyką zabezpieczenia zasobów instytucji.
Pracownicy instytucji, którzy chcą uzyskać kompetencje Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w celu zaprojektowania, wdrożenia i doskonalenia  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w instytucji oraz prowadzenia audytów wewnętrznych.

Agenda

Ogólny model bezpieczeństwa informacji
• Badania bezpieczeństwa;
• Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Klasyfikacja informacji;
• Prawne aspekty ochrony informacji;
• Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji;
• Projektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
• Wybór zabezpieczeń;
• Zarządzanie ciągłością działania;
• Pomiary Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Proces audytu;
• Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Audyt - badanie zabezpieczeń organizacyjnych – ćwiczenia;
• Audyt - badanie zabezpieczeń technicznych – ćwiczenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• Certyfikat Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001 (po zdaniu egzaminu).
• Certyfikat Managera Bezpieczeństwa Informacji (po zdaniu egzaminu). 

Zapisz się