ITIL® Foundation

Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczenia praktyczne. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów ITIL® z języka angielskiego na język polski) i przygotowuje do egzaminu ITIL® Foundation w języku polskim.

Zalety szkolenia:

 • stosowanie metodyki ITIL® pozwala na redukcję kosztów (do zarządzania IT podchodzimy jak do zarządzania biznesem),
 • lepsze zarządzanie jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji),
 • zwiększenie produktywności (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy),
 • uporządkowanie organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności
 • usprawnienie komunikacji (na co wpływa spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji),
 • poprawa relacji z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu, również w przypadku wewnętrznych działów IT)
 • szkolenie kończy się egzaminem, co umożliwia zdobycie jednego z najbardziej poszukiwanych certyfikatów w branży informatycznej

Szkolenie realizowane we współpracy z firmą PW Consulting sp. z o.o

ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo ™jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Czas trwania

3 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

MG-IF-01

Agenda

Dzień 1

 • Wprowadzenie
 • Zarządzanie usługami jako praktyka
 • Cykl życia usługi
 • Strategia usług
 • Projektowanie usług
 • Praca indywidualna (powtórka materiału, pytania egzaminacyjne)

Dzień 2

 • Projektowanie usług (cd.)
 • Przekazanie usług
 • Eksploatacja usług
 • Praca indywidualna (powtórka materiału, pytania egzaminacyjne)

Dzień 3

 • Eksploatacja usług (cd.)
 • Ustawiczne doskonalenie usług
 • Technologia i architektura
 • Przygotowanie do egzaminu
 • Egzamin certyfikacyjny (opcja)
Zapisz się