ITIL® 4 Foundation

W cenę szkolenia został wliczony egzamin. Szkolenie należy kupić razem z egzaminem.

 

 • Szkolenie ITIL® 4 wprowadza uaktualnioną wersję modelu zarządzania usługami IT 
 • Wersja 4 przejmuje wybrane elementy z poziomu Practitioner, szczególnie pryncypia 
 • ITIL® 4 wprowadza także, w duchu myślenia systemowego, sposób zarządzania produktami oraz usługami jako łańcuchami wartości, od wyrażonego zapotrzebowania do mierzalnej wartości. Praktyki ITIL są osadzone w spójnym ekosystemie, w którym produkty i usługi są dostarczane w nieprzerwanym cyklu tworzenia, testowania, wdrażania, informacji zwrotnej i doskonalenia. 

 

Cele szkoleniowe: 

 • Zrozumienie pryncypiów, kluczowych pojęć i wymiarów zarządzania usługami 
 • Pozyskanie sprawności w wykorzystaniu praktyk ITIL
 • Przygotowanie do egzaminu ITIL® 4 Foundation 

ITIL® jest zerejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo ™jest zerejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

MG-IF-02

Profil uczestnika

 • Kadra zarządzająca  i pracownicy organizacji IT planujących doskonalenie wewnętrznych procesów w oparciu o najlepsze praktyki ITIL® 4, pracowników firm świadczących usługi IT.
 • Osoby, które pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania usługami informatycznymi i zdając egzamin uzyskać "Foundation Certificate In IT Service Management" (ITIL 4 Edition)

Agenda

 1. Wprowadzenie
 2. Kluczowe koncepcje zarządzania usługami
  1. Wartość i jej tworzenie
  2. Organizacje, dostawcy usług, konsumenci usług i inni interesariusze
  3. Produkty a usługi
  4. Model relacji usługowych
  5. Wartość: rezultaty, koszty i ryzyka
 3. Cztery wymiary zarządzania usługami
  1. Organizacje i ludzie
  2. Informacja i technologia
  3. Partnerzy i dostawcy
  4. Strumienie wartości i procesy
 4. System wartości usługi
  1. Szansa, popyt i wartość
  2. Zasady przewodnie ITIL
  3. Nadzór
  4. Łańcuch wartości usługi
  5. Ciągłe doskonalenie
  6. Praktyki
 5. Ogólne praktyki zarządzania
  1. Zarządzanie architekturą
  2. Ciągłe doskonalenie
  3. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  4. Zarządzanie wiedzą
  5. Mierzenie i raportowanie
  6. Zarządzanie zmianą organizacyjną
  7. Zarządzanie portfelem
  8. Zarządzanie projektem
  9. Zarządzanie relacjami
  10. Zarządzanie ryzykiem
  11. Zarządzanie finansowe usługami
  12. Zarządzanie strategiczne
  13. Zarządzanie dostawcami
  14. Zarządzanie pracownikami i talentami
 6. Praktyki zarządzania usługami
  1. Zarządzanie dostępnością
  2. Analiza biznesowa
  3. Zarządzanie potencjałem wykonawczym i wydajnością
  4. Kontrola zmian
  5. Zarządzanie incydentami
  6. Zarządzanie zasobami IT
  7. Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami
  8. Zarządzanie problemami
  9. Zarządzanie wydaniami
  10. Zarządzanie katalogiem usług
  11. Zarządzanie konfiguracją usług
  12. Zarządzanie ciągłością działania usług
  13. Projektowanie usług
  14. Centrum obsługi użytkowników (service desk)
  15. Zarządzanie poziomem świadczenia usług
  16. Zarządzanie wnioskami o usługę
  17. Walidacja i testowanie usług
 7. Techniczne praktyki zarządzania
  1. Zarządzanie wdrożeniami
  2. Zarządzanie infrastrukturą i platformą
  3. Rozwój i zarządzanie oprogramowaniem
 8. Omówienie próbnych pytań egzaminacyjnych

 

Korzyści

 • Poznanie pojęć, wybranych modeli oraz koncepcji stosowanych w ITIL® 4.  
 • Poznanie systemu wartości usługi oraz omówienie praktyk zdefiniowanych w bibliotece ITIL® 4. 

 

 • Punkty PDU: 14
 • Poziom zaawansowania: podstawowy 
 • Metody szkoleniowe:
  • prezentacja
  • dyskusje
  • praca indywidualna i w grupach
  • ćwiczenia utrwalające i konsolidujące  
  • omówienie próbnych egzaminów  
 • Wersje językowe:
  • Egzamin i materiały – angielski
  • Prowadzenie zajęć – polski, angielski

 

Zapisz się