ISTQB Poziom Rozszerzony Tester Zwinny – Agile Tester

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Syllabusem Agile

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

IT-TE-04

Agenda

1 Zwinne wytwarzanie oprogramowania –
1.1 Podstawy zwinnego wytwarzania oprogramowania
1.1.1 Zwinne wytwarzanie oprogramowania i Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania (manifest Agile)
1.1.2. Podejście “cały zespół”
1.1.3 Wczesna i częsta reakcji zwrotna
1.2 Aspekty podejść zwinnych
1.2.1 Podejścia do zwinnego wytwarzania oprogramowania
1.2.2 Wspólne tworzenie historyjek użytkownika
1.2.3 Retrospektywy
1.2.4 Ciągła integracja
1.2.5 Planowanie wydania i iteracji
2 Podstawowe zasady, praktyki i procesy w testowaniu zwinnym
2.1 Różnice pomiędzy podejściami do testowania: tradycyjnym i zwinnym
2.1.1 Czynności testowe i wytwórcze.
2.1.2 Produkty projektowe
2.1.3 Poziomy testów
2.1.4 Narzędzia testowe i do zarządzania konfiguracją
2.1.5 Możliwości organizacyjne testowania niezależnego
2.2 Status testowania w projektach zwinnych
2.3 Rola i umiejętności testera w projekcie zwinnym
3 Metody, techniki i narzędzia w testowaniu zwinnym
3.1 Metody testowania zwinnego
3.2 Ocena ryzyk jakościowych produktu i szacowanie nakładu pracy
3.3 Techniki w projektach zwinnych
3.4 Narzędzia w projektach zwinnych

Zapisz się