Event Storming – warsztat

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zacząć wykorzystywać narzędzie Event Stormingu do odkrywania i konkretyzowania wiedzy dotyczącej domeny biznesowej, z którą aktualnie tworzą/mają zamiar tworzyć oprogramowanie. Event Storming to szukanie wspólnego gruntu na linii współpracy biznes-IT.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

SF-KB-51

Agenda

 1. Wprowadzenie teoretyczne
  • Czym jest Event Storming
  • Dlaczego powinniśmy korzystać z ES
  • Jak zacząć?
  • Jak długo trwają sesje?
  • Rola facylitatora
  • Przedstawienie building blocks: zdarzenia, aktorzy, komendy, agregaty, subdomeny
 1. Big Picture Event Storming
  • Opis teoretyczny
  • Omówienie faz
  • Omówienie building blocks wykorzystywanych w tej fazie
  • Omówienie dobrych praktyk
  • Przykładowa sesja na przygotowanym przypadku
  • Sesja na domenie uczestników
 2. Process modeling Event Storming
  • Opis teoretyczny
  • Omówienie building blocks wykorzystywanych w tej fazie
  • Przykładowa sesja
  • Co powinno być wynikiem obu sesji?
 3. Sesja Q&A
Zapisz się