Eksperckie zagadnienia ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Przedstawienie problematyki bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, poprzez realizację obowiązków Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni wynikających z przepisów aktów prawnych właściwych dla danej instytucji.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SEC15

Profil uczestnika

Pracownicy instytucji wyznaczeni do pełnienia obowiązków Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Agenda

• Podstawowe akty prawne;
• Ogólny model bezpieczeństwa informacji;
• Badania bezpieczeństwa;
• Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji;
• Zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
• Opracowywania i wdrażania procedur reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa;
• Przygotowywanie planów awaryjnych, ich testowanie;
• Reakcja na incydenty cyberbezpieczeństwa.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• Certyfikat ukończenia szkolenia.

Zapisz się