Dlaczego dobrze opłacani informatycy śnią o zostaniu leśnikiem?

Szkolenie rozwija kompetencje kierowników zespołów i działów HR odpowiedzialnych za zespoły eksperckie. Dotyczy organizacji, w obszarze nowych technologii, które dużo czasu i środków poświęcają na budowę zespołów składających się z wysoce wykwalifikowanych pracowników/ekspertów. Budowa i zarządzanie tymi zespołami charakteryzuje się dużymi oczekiwaniami wobec nich i ich liderów. Podobne zjawiska występowały wcześniej i nadal występują w zespołach operacyjnych w szpitalu lub w przemyśle kosmicznym.

 

Szkolenie pomoże:

 • lepiej ocenić pracownika pod kątem przydatność jego specjalistycznej wiedzy, kompetencji kreatywnych oraz umiejętnościami interpersonalnymi w interdyscyplinarnym zespole i otoczeniu.
 • rozwinąć umiejętności monitorowania i zarządzania czynnikami zagrażającymi stabilności zespołu.
 • rozwój umiejętności dbania o stabilność, więź i lojalność wobec organizacji.
 • zarządzać efektywna pracą w z zmieniającym się technologicznie interdyscyplinarnym otoczeniu.
 • zmniejszeniu stresu i poprawieniu efektywności zarządzania w powstałej w po połączeniu pracy zdalnej i stacjonarnej.

Czas trwania

3 dni

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

SF-KB-18

Profil uczestnika

 • pracownicy działów HR,
 • kierownicy zespołów.

Agenda

 • Teoretyczne podstawy,
 • Procesy zakłócające pracę zespołu
 • Budowanie metapozycji,
 • Umiejętność rekrutacji pracownika,
 • Umiejętność dopasowania pracownika do zespołu i zadania,
 • Połączenie zadania i kompetencji z typem osobowości,
 • Poznawczy typ umysłu a potencjał rozwojowy
 • Integracja rozwoju indywidualnego i zespołu w dłuższej perspektywie,
 • Dlaczego szkolenia czasami szkodzą zespołowi a nie go wzmacniają,
 • Dlaczego zespoły się rozpadają a kosztowni pracownicy odchodzą.
 • Zarządzanie zespołami w postpandemicznym społeczeństwie.

Korzyści

 • Główną korzyścią jest wzmocnienie umiejętności budowania i moderowania monitorowania najcenniejszych zespołów w firmie,
 • Superwizowanie pracy kierowników zespołów eksperckich/kreatywnych w organizacji i ich wspieranie.
Zapisz się