Design thinking

Każdy z modułów poświęconych metodzie design thinking podzielony został na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy poznają narzędzia i zasady niezbędne do przeprowadzenia danego kroku design thinking. W drugiej części, wykorzystują poznane narzędzia do analizy konkretnego problemu. Problem ten, nie jest znany uczestnikom przed szkoleniem, poznają go dopiero w dniu rozpoczęcia szkolenia. Na zakończenie zajęć, wypracowane przez słuchaczy rozwiązania porównywane są do tych, które zostały wdrożone przez firmę, która wcześniej borykała się z analizowanym problemem. 

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

SF-KB-50

Agenda

Moduł 1

Myślenie twórcze i design thinking

 • Czym jest design thinking?
 • Kluczowe kroki metody design thinking.
 • Zastosowanie design thinking.
 • Elementy psychologii twórczości - kiedy myślimy twórczo, jakie są warunki myślenia twórczego?
 • Co zabija twórczość? - inhibitory procesu twórczego.

Moduł 2

Design thinking - krok 1 - empatyzacja

 • Jak wejść w skórę odbiorcy?
 • Jakie dane analizować?
 • Narzędzia empatyzowania:
  • persony
  • mapa empatii
  • badania społeczne: od etnografii po narzędzia ilościowe

Praktyczne wykorzystanie narzędzi podczas analizy realnego problemu biznesowego.

 

Moduł 3

Design thinking - krok 2 - definiowanie problemu

 • Jak rozpoznać czy problem jest właściwie zdefiniowany?
 • Dobrze i źle zdefiniowane problemy.
 • Narzędzia wspierające definiowanie problemów np. 5 Why, diagram Ishikawy.
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi w trakcie definiowania realnego problemu biznesowego.

 

Moduł 4

Design thinking - krok 3 - generowanie rozwiązań
i pomysłów

 • Zasady twórczego generowania pomysłów.
 • Narzędzia twórczego myślenia wspierające generowanie pomysłów: od udoskonalonej burzy mózgów po superpozycje.
 • Czynniki hamujące generowanie pomysłów.

Praktyczne wykorzystanie narzędzi podczas generowania pomysłów dla realnego problemu biznesowego.

 

Moduł 5

Design thinking - krok 4 - prototypowanie

 • Dlaczego prototypy są tak ważne?
 • Narzędzia budowania prototypów dla usług
  i produktów: od młotka i desek po oprogramowanie do prototypowania aplikacji mobilnych.

Praktyczne wykorzystanie narzędzi prototypowania dla realnego problemu biznesowego.

 

Moduł 6

Design thinking - krok 5 - testowanie

 • Dlaczego warto testować?
 • Definiowane kryteriów jakie powinny być spełnione podczas testów.
 • Środowisko testowania.
 • Narzędzia testowania: od analiz eksperckich po badania z użytkownikami i testy statystyczne

Praktyczne wykorzystanie narzędzi testowania dla realnego problemu biznesowego.

Korzyści

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Potrafi zastosować podejście design thinking do rozwiązywania wybranych problemów biznesowych np. projektowania rozwiązań/ produktów/ usług.
 • Wie jak poprowadzić efektywną sesję design thinking wykorzystując przy tym odpowiednie techniki i narzędzia wspierające twórczy proces.
 • Potrafi zastosować metodę design thinking w różnych obszarach biznesu, np.: marketing, zarządzanie, tworzenie nowych produktów.

Zagadnienia

 • Zapoznać uczestników z najnowszą wiedzę na temat metody design thinking.
 • Wyposażyć w narzędzia pozwalające przeprowadzić sesję design thinking w wybranym przez słuchacza obszarze i temacie.
 • Dostarczyć informacji na temat czynników facylitujących oraz hamujących twórczy proces rozwiązywania problemów.
 • Pokazać możliwości biznesowego wykorzystania metody design thinking.
Zapisz się