Cyberbezpieczeństwo dla użytkowników

Program szkolenia z cyberbezpieczeństwa "Cyberbezpieczeństwo dla użytkowników" zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na ochronę swoich danych i urządzeń przed atakami cybernetycznymi. Szkolenie jest dostosowane do potrzeb organizacji i może zostać przeprowadzone online lub w formie szkolenia stacjonarnego.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

SC-PR-02

Profil uczestnika

 • pracownicy nietechniczni.

Agenda

 1. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa:
 • Definicja i cele cyberbezpieczeństwa
 • Najczęstsze zagrożenia w sieci, takie jak phishing, malware, ransomware itp.
 • Wpływ naruszenia bezpieczeństwa na użytkownika i organizację
 1. Ochrona haseł i kont:
 • Tworzenie mocnych haseł
 • Używanie różnych haseł dla różnych kont
 • Używanie narzędzi do zarządzania hasłami
 • Weryfikacja dwuetapowa
 1. Ochrona urządzeń:
 • Aktualizacja systemów i aplikacji
 • Instalacja antywirusów i programów antymalware
 • Używanie firewalli
 • Ograniczenie dostępu do urządzeń
 1. Bezpieczne przeglądanie i komunikacja:
 • Używanie bezpiecznych przeglądarek
 • Otwieranie tylko wiadomości i linków od zaufanych źródeł
 • Bezpieczne przesyłanie danych przez sieć
 • Bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych
 1. Zarządzanie ryzykiem:
 • Ocena ryzyka
 • Tworzenie planu zarządzania ryzykiem
 • Szkolenie personelu w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Monitorowanie i raportowanie incydentów
 1. Przepisy i standardy dotyczące cyberbezpieczeństwa:
 • Omówienie przepisów i standardów, takich jak GDPR, NIST, ISO itp.
 • Wyjaśnienie ich znaczenia dla organizacji
 • Wskazówki, jak przestrzegać przepisów i standardów
 1. Ćwiczenia i testy:
 • Praktyczne ćwiczenia i testy, które pozwolą uczestnikom praktycznie stosować wiedzę, którą zdobyli w trakcie szkolenia

Korzyści

 1. Zwiększenie świadomości cyberbezpieczeństwa - Szkolenie pomaga użytkownikom zrozumieć zagrożenia związane z cyberprzestępczością oraz nauczyć się, jak unikać ataków i chronić swoje dane.

 2. Poprawa bezpieczeństwa danych - Szkolenie pomoże użytkownikom nauczyć się, jak prawidłowo przechowywać i udostępniać swoje dane, co zwiększy poziom bezpieczeństwa ich informacji.

 3. Ochrona przed atakami hakerskimi - Szkolenie uczy użytkowników, jak rozpoznawać i unikać pułapek związanych z phishingiem, malware i innymi zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością.

 4. Minimalizacja ryzyka naruszeń bezpieczeństwa - Szkolenie pomaga użytkownikom zrozumieć, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez pracowników, które prowadzą do naruszeń bezpieczeństwa, oraz jak unikać ich.

 5. Poprawa reputacji firmy - Szkolenie pokazuje, że firma dba o bezpieczeństwo swoich danych oraz dba o wiedzę swoich pracowników, co wpływa pozytywnie na jej reputację.

 6. Zgodność z przepisami o ochronie danych - Szkolenie pomaga użytkownikom zrozumieć, jakie przepisy i regulacje obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych i jakie kroki należy podjąć, aby je przestrzegać.

 7. Minimalizacja strat finansowych - Szkolenie pomaga uniknąć utraty danych lub kradzieży informacji, co może prowadzić do poważnych strat finansowych dla firmy.

Zapisz się