Budowa rozwiązania dla sygnalistów

Tworzenie części operacyjnej oraz rozwiązań technicznych pozwalających na zbieranie i zarządzanie zgłoszeniami przekazywanymi przez sygnalistów.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SECSYGN

Profil uczestnika

Pracownicy jednostek Compliance. 

Kadra zarządzająca, odpowiedzialna za zapewnienie działania systemu antykorupcyjnego i rozwiązania dla sygnalistów.

Agenda

• Wymagania techniczne i organizacyjne stawiane rozwiązaniom dla sygnalistów. 

• Różnica między zapewnieniem anonimowości, a zapewnieniem poufności. 

• Dostępne rozwiązania techniczne dla przyjmowania zgłoszeń. 

• Preferowane rozwiązania organizacyjne związane z obsługą zgłoszeń. 

• Powiązanie rozwiązania dla sygnalistów z pozostałymi podprocesami Compliance - udzielaniem konsultacji i prowadzeniem postępowań wyjaśniających.

Korzyści

Wdrożenie w firmie/organizacji efektywnego i rozliczalnego rozwiązania do przyjmowania oraz analizy zgłoszeń przekazywanych przez sygnalistów, jako podstawowego elementu systemu przeciwdziałania korupcji.

Wymagane przygotowanie uczestników

Ogólna znajomość zasad Compliance, znajomość zasad prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Zagadnienia

• Dobór właściwego rozwiązania technologicznego dla zgłoszeń przekazywanych przez sygnalistów (telefon, email, dedykowane rozwiązania informatyczne). 

• Przygotowanie procedur dotyczących weryfikacji otrzymywanych zgłoszeń oraz przekazywania informacji do dalszych podprocesów. 

• Wprowadzenie pojęć „anonimowości” oraz „poufności” do procedur operacyjnych. 

• Zasady postępowania ze zgłoszeniami przesyłanymi przez sygnalistów.

Zapisz się