Bezpieczeństwo informacji

Uświadomienie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji. Przedstawienie systemowego podejścia do bezpieczeństwa informacji w oparciu o normy przy uwzględnieniu ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej oraz Krajowych Ram Interoperacyjności.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SEC7

Profil uczestnika

Kadra kierownicza instytucji oraz specjaliści z różnych dziedzin zainteresowani problematyką zabezpieczenia zasobów instytucji

Agenda

• Wprowadzenie: przedstawienie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji, badania bezpieczeństwa; ogólny model bezpieczeństwa, terminologia znormalizowana;
• System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; dokumentacja systemu, Polityka bezpieczeństwa informacji; Inne polityki; Procedury, Instrukcje;
• Zarządzanie ryzykiem: klasyfikacja informacji; metody szacowania ryzyka;
• Wybór zabezpieczeń: zabezpieczenia organizacyjne; zabezpieczenia techniczne

Zapisz się