Autoprezentacja 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze schematem oraz elementami jakie powinna zawierać prezentacja przygotowana według zasad PSF Perswazyjnej Techniki Prezentacji. Pokażemy w jaki sposób przygotować i zaprezentować w czytelny sposób dane liczbowe i wykresy tak żeby zainteresowały i przekonały odbiorców prezentacji. Omówimy kolejność i sposób w jaki należy przeprowadzić prezentacje tak żeby zawarte w niej argumenty tworzyły spójną całość i przekonały słuchaczy o różnych typach osobowości i odmiennym sposobie postrzegania rzeczywistości.

Czas trwania

3 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SF-KB-16

Profil uczestnika

Szkolenie dedykowane dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat najskuteczniejszych sposobów podejścia do przygotowania się do prowadzenia prezentacji.

Agenda

Dzień I - ta część szkolenia służy zdobyciu wiedzy na temat najskuteczniejszych sposobów podejścia do przygotowania się do prowadzenia prezentacji.

Dzień II - ta część szkolenia będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności prezentacji własnej osoby oraz oferty w sposób najbardziej przekonywujący dla klienta.

Dzień III - ta część szkolenia będzie poświęcona analizie zapisu Video z przeprowadzonych w dniu drugim prezentacji uczestników.

Korzyści

Wykorzystując wiedzę przedstawioną podczas warsztatów, będziesz potrafił poprowadzić prezentacje tak żeby uniknąć niepotrzebnych polemik i ograniczyć do minimum pole zbędnych negocjacji. Przygotowane przez ciebie prezentacje będziesz potrafił poprowadzić kontrolując od początku do końca jej przebieg a twoi słuchacze będą uczestniczyć aktywnie tylko w zaplanowanych przez Ciebie momentach.

Zagadnienia

  • Prezentacja – jak ją tak poprowadzić żeby klient aktywnie w niej uczestniczył i zaakceptował przedstawiane zagadnienia. 
  • Jak przeprowadzić skuteczną prezentacje Schemat Prezentacji w formacie PSF – Perswazyjną Technikę Prezentacji?
  • Zawartość merytoryczna prezentacji.
  • Konspekt – co powinna zawierać prezentacja.
  • Jak zacząć prezentacje żeby od początku do końca być słuchanym i rozumianym.
  • Autoprezentacja – pierwsze wrażenie .
  • Dostosowanie do słuchaczy .
  • Jak pozyskać uwagę i zainteresowanie słuchaczy.
  • Elastyczna komunikacja.
Zapisz się