Automatyzacja testów – Selenium WebDriver i RobotFramework

Celem kursu jest przedstawienie jednego ze sposobów automatyzowania testów. Szkolenie obejmować będzie podstawy teoretyczne z zakresu automatyzacji testów oraz warsztaty praktyczne polegające na budowie frameworka testowego. Głównym założeniem kursu jest nauka samodzielnego tworzenia testów automatycznych za pomocą Selenium WebDriver oraz RobotFramework.
Na kursie przydatna będzie znajomość języka programowania Python.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

IT-TE-02

Agenda

Moduł 1: Teoretyczne założenia automatyzacji testów
Moduł 2: Podstawowa struktura aplikacji
Moduł 3: Narzędzia wspomagające zarządzanie frameworkiem
Moduł 4: Lokalizowanie i obsługa elementów
Moduł 5: Akcje biznesowe, testy i raporty

Zapisz się