Automatyzacja testów – Selenium WebDriver i Java

Celem kursu jest przedstawienie jednego ze sposobów automatyzowania testów. Szkolenie obejmować będzie podstawy teoretyczne z zakresu automatyzacji testów oraz warsztaty praktyczne polegające na budowie frameworka testowego. Głównym założeniem kursu jest nauka samodzielnego tworzenia testów automatycznych za pomocą Selenium WebDriver, Java oraz TestNG. 

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

IT-TE-01

Profil uczestnika

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego w języku Java.Celem kursu jest przedstawienie jednego ze sposobów automatyzowania testów. Szkolenie obejmować będzie podstawy teoretyczne z zakresu automatyzacji testów oraz warsztaty praktyczne polegające na budowie frameworka testowego. Głównym założeniem kursu jest nauka samodzielnego tworzenia testów automatycznych za pomocą Selenium WebDriver, Java oraz TestNG. 
Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu programowania obiektowego w języku Java.

Agenda

Moduł 1: Teoretyczne założenia automatyzacji testów
Moduł 2: Podstawowa struktura aplikacji
Moduł 3: Narzędzia wspomagające zarządzanie frameworkiem 
Moduł 4: Lokalizowanie i obsługa elementów
Moduł 5: Akcje biznesowe, testy i raporty

Zapisz się