Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Celem szkolenia jest przedstawienie systemowego podejścia do bezpieczeństwa informacji w aspekcie ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, Krajowych Ram Interoperacyjności. Przekazanie wiedzy i doświadczeń wynikających z opracowywania, wdrażania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według wymagań normy ISO/IEC 27001:2013 oraz norm związanych: ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27004:2009, ISO/IEC 27005:2011 i ISO/IEC 27006:2011. Uzyskanie uprawnień Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do prowadzenia audytów wewnętrznych SZBI w instytucji

Czas trwania

3 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SEC10

Profil uczestnika

pracownicy instytucji, którzy chcą uzyskać kompetencje Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w celu wdrożenia i doskonalenia  systemu

Agenda

• Ogólny model bezpieczeństwa informacji;
• Badania bezpieczeństwa;
• Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Klasyfikacja informacji;
• Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji;
• Projektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
• Procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Wybór zabezpieczeń;
• Pomiary Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Prowadzenie audytu  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Audyt - badanie zabezpieczeń organizacyjnych – ćwiczenia;
• Audyt - badanie zabezpieczeń technicznych – ćwiczenia.

 

Korzyści

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
Certyfikat  „Audytor wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” (po zdaniu egzaminu). 

Zapisz się