Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Przedstawienie systemowego podejścia do bezpieczeństwa informacji w aspekcie ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, Krajowych Ram Interoperacyjności. Przekazanie wiedzy i doświadczeń wynikających z opracowywania, wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według wymagań normy ISO/IEC 27001:2013 oraz norm związanych: ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27004:2009, ISO/IEC 27005:2011, ISO/IEC 27006:2011. Przestawienie wymagań dotyczących prowadzenia audytu SZBI wg ISO 19011:2011 oraz ISO/IEC 27007:2011. Uzyskanie uprawnień Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji do prowadzenia audytów zewnętrznych SZBI w innych instytucjach

Czas trwania

5 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SEC11

Profil uczestnika

pracownicy instytucji, którzy chcą uzyskać kompetencje Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w celu zaprojektowania, wdrożenia i doskonalenia  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w instytucji oraz prowadzenia audytów zewnętrznych.

Agenda

• Ogólny model bezpieczeństwa informacji;
• Infrastruktura informatyczna;
• Badania bezpieczeństwa;
• Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Klasyfikacja informacji;
• Prawne aspekty ochrony danych;
• Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji;
• Projektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
• Wybór zabezpieczeń;
• Zarządzanie ciągłością działania;
• Pomiary Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Proces audytu;
• Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Prowadzenie audytu  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
• Prowadzenie audytu - ćwiczenia;
• Audyt - badanie zabezpieczeń organizacyjnych – ćwiczenia;
• Audyt - badanie zabezpieczeń technicznych – ćwiczenia.
 

Korzyści

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
• Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (po zdaniu egzaminu).

Zapisz się