Audyt i kontrola – alternatywne źródła pozyskiwania informacji. Współpraca z pracownikami oraz inne zaawansowane metody uzyskiwania dowodów zmierzających do wykrycia nadużyć na organizacji

Poznanie metod pozyskiwania informacji, w tym m.in. od osobowych źródeł oraz przy wykorzystaniu technik śledczych i tzw. białego wywiadu.

Czas trwania

1 dzień

cena szkolenia netto

 Skontaktuj się z nami

Kod szkolenia

SC-AB-01

Profil uczestnika

Adresatami szkolenia są właściciele przedsiębiorstw, kadra kierownicza organizacji oraz pracownicy zajmujący kluczowe stanowiska z punktu widzenia zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, w tym szczególnie audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

Agenda

  • Metody pozyskiwania informacji, w tym m.in. od osobowych źródeł oraz przy wykorzystaniu technik śledczych i tzw. białego wywiadu;
  • Pozyskiwanie do współpracy pracowników posiadających wiedzę o działaniach na szkodę organizacji;
  • Analiza uzyskanych informacji w zakresie ich rzetelności, wiarygodności oraz przydatności w realizowanych zadaniach.

 

Zapisz się