Architektura aplikacji webowych

Szkolenie obejmuje tematykę pozwalającą tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych bazujących na języku JavaScript.

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

IT-AT-01

Agenda

1.     JavaScript

 • podstawy języka
 • zmienne i typy danych
 • manipulowanie elementami HTML
 • funkcje jako zmienne i obiekty
 • konstruowanie funkcji i ich cechy
 • domknięcia
 • obsługa błędów
 • zakresy
 • prototypy
 • wzorce projektowe

2.     Programowanie zdarzeniowe

 • zdarzenia HTML
 • obsługa zdarzeń i ich propagacja
 • różnice w przeglądarkach

3.     REST i HTTP

 • Metody HTTP
 • Mapowanie metod na operacje CRUD

4.     Angular

 • Architektura
 • Język Typescript
 • Komponenty
 • Szablony – Templates
 • Routing
 • Dependency Injection

5.     RequireJS

 • modularyzacja kodu JS
 • definiowanie zależności

6.     NodeJS

 • jako środowisko uruchomieniowe JS
 • jako serwer
 • Node Package Manager – NPM.JS
 • framework – Express.JS

Wymagane przygotowanie uczestników

 • Podstawowa znajomość zagadnień dotyczących tworzenia aplikacji webowych (HTML, CSS, JS, HTTP).
 • Znajomość dowolnego języka programowania.
Zapisz się