Analiza informacji

Szkolenie  z zakresu analizy informacji przeznaczone są dla osób, które w swojej pracy zajmują się wyzwaniami i szansami stojącymi przed instytucjami i podmiotami sektora publicznego i prywatnego, ich analizą, a także przedstawianiem rekomendacji i tworzeniem podstaw strategii w zakresie odpowiedzi na takie zjawiska, procesy i zdarzenia. Zarówno analitycy pionów analitycznych podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych korporacji – jak i osoby kierujące ich pracą i określające kierunki działań takich pionów – są odbiorcami warsztatów analitycznych. Analityk informacji to nowy zawód ery społeczeństwa informatycznego. Posiadając praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę o problemach politycznych, społecznych i gospodarczych jest on w stanie szybko i skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe oraz dostarczać rozwiązań konkretnych problemów Szkolenie kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności wykorzystywania narzędzi analitycznych, prognozowania w stosunkach międzynarodowych, strategii i polityki bezpieczeństwa państwa oraz tworzenia i wykorzystania baz danych, w tym analizy informacji i jej zastosowania

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

SECAI

Profil uczestnika

Uczestnicy szkolenia uzupełnią i uporządkują wiedzę na temat analizy informacji. Poznają zasady i metodologię analizy informacji, ze szczególnym ukierunkowaniem na tworzenie dokumentów analitycznych. Szkolenie jest usystematyzowaniem wiedzy na temat analizy informacji oraz zasad postępowania z dokumentacją zawierającą informacje a także przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy na temat analizy danych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się co to jest  analiza informacji i jak ją egzekwować i kontrolować. Ponadto uczestnicy będą mogli z uwagą obserwować sam proces szkoleniowy, w którym sami biorą udział.  

Agenda

Metodyka pracy analitycznej
Teoretyczne podstawy 
Geneza, pojęcie i cele analizy 
Proces analizy
Argumentacja w analizie
Rozumowania
Źródła informacji
Struktura dokumentu analitycznego
Funkcje kognitywne w procesach analitycznych
Ustrukturyzowane techniki analityczne
Analiza decyzyjna
Analiza ryzyka
Podstawy praktyczne analizy 
Rodzaje analiz
Wizualizacja analizy
Prezentacja wyników
Biały wywiad – pozyskiwanie i analiza informacji ze źródeł otwartych 
Wprowadzenie
Biały wywiad jako metoda budowania wiedzy 
Terminologia i metodyka analizy informacji w oparciu o otwarte źródła
Pojęcie informacji i otwartego źródła informacji
Przykłady otwartych źródeł informacji 
Analiza danych w wykrywaniu wewnątrz korporacyjnych  przestępstw i nadużyć gospodarczych 
Prognozowanie

Zapisz się