AGILE Project Management ® Practitioner – akredytowane szkolenie z egzaminem

Szkolenie pozwala na pogłębienie wiedzy z zakresu brytyjskiej metody tzw. zwinnego zarządzania różnymi aspektami organizacji (głównie o charakterze projektowym) AGILE Project Management. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat pracy w zespole projektowym, w szczególności z perspektywy Kierownika Projektu. Kurs zaawansowany zakończony jest egzaminem na poziomie Practitioner, potwierdzany odpowiednim certyfikatem, honorowanymi w środowisku biznesowym współczesnych przedsiębiorstw. 

 

Charakterystyka AGILE Project Management 

AGILE to nowoczesne podejście do zarządzania, które może obejmować zarządzanie niewielkim zespołem ludzi, ale również zwinne zarządzanie projektem. Okazuje się, że nie wszystkie projekty da się z sukcesem realizować w sposób tradycyjny. 

Dlaczego? Między innymi ze względu na to, że: 

  • Przy uruchamianiu projektu klient nie zawsze jest w stanie precyzyjnie określić jakich produktów lub jakich funkcjonalności oczekuje, co bardzo utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia planowanie całego przedsięwzięcia. 
  • Projekty realizowane są w bardzo zmiennym otoczeniu. Zmian jest tak dużo, że ostateczny wynik jest często całkiem inny od tego, co planowaliśmy. 
  • Dostarczone przez dostawcę rozwiązanie zawiera funkcjonalności, które później w ogóle nie są wykorzystywane przez klienta. 

I jaki jest wtedy rezultat? Projekty kończą się po terminie, klient otrzymuje nie to czego oczekuje, a jakość produktów jest kwestionowana. Pociąga to za sobą zmniejszenie zwrotu z inwestycji. 

Stąd potrzeba innego sposobu zarządzania - AGILE, metody zwinnej ale jednocześnie 

posiadającej wbudowane mechanizmy zarządzania projektami. Wymagania te spełnia właśnie Agile Project Management. AGILE oznacza więc zmianę sposobu myślenia. Preferuje takie elementy, jak: 

  • Transparentność – praca zespołu oraz postęp projektu są widoczne dla wszystkich! 
  • Bliską pracę z klientem – działamy wspólnie w jednym zespole! 
  • Prace kończone zawsze na czas! 
  • Końcowe rozwiązanie faktycznie zaspokaja potrzebę biznesową! 

Agile Project Management jest znakiem handlowym APM Group Limited.The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Limited AGILE

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

MG-AG-02

Profil uczestnika

Kurs przeznaczony jest dla Kierowników Projektu, Liderów Zespołów, Sponsorów, Analityków Biznesowych, kandydatów do tych ról oraz członków zespołów projektowych wobec których oczekuje się zaawansowanej wiedzy z metod zwinnych, jak również umiejętności praktycznego zastosowania technik i narzędzi Agile. Do udziału zachęcamy również tych, którzy chcieliby w swojej pracy oraz działaniach swoich zespołów wprowadzić zwinne techniki i narzędzia podnoszące efektywność. 

Agenda

1. Wprowadzenie do szkolenia 

2. Role i obowiązki – punkt widzenia Kierownika Projektu 

3. Agile Project Management – cykl życia 

4. Efektywne korzystanie z produktów DSDM 

5. Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i Stosowania Timeboxów 

6. Ludzie, zespoły i interakcje 

7. Wymagania i Historyjki Użytkownika 

8. Szacowanie – jak i kiedy 

9. Planowanie projektu w cyklu życia 

10. Jakość – Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości 

11. Zarządzanie ryzykiem 

12. Dostosowanie podejścia DSDM 

13. Egzamin próbny z omówieniem 

14. Egzamin Agile PM Practitioner  (drugiego dnia)

 

 

Korzyści

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, kursanci będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat zasad 

i terminologii metody Agile obejmującą pryncypia, filozofię, główne role, proces, 

dokumentację oraz praktyki zwinnego podejścia do projektów. Ponadto warsztaty 

przygotowują do pełnienia poszczególnych ról zespołu Agile (zwłaszcza roli Kierownika 

Projektu) w sposób bardzo praktyczny. Zdobycie powyższej wiedzy pozwoli uczestnikom skuteczniej realizować projekty w pracy zespołowej. Udział w warsztatach to również szansa na wymianę doświadczeń z praktykami środowiska projektowego. Zdobyty certyfikat Practitioner ułatwia start przy pracy w zespołach projektowych i zwiększa wartość pracownika na rynku pracy. 

Wymagane przygotowanie uczestników

Do udziału w szkoleniu konieczne jest posiadanie certyfikatu Agile PM Foundation. Ponadto zawsze wskazana jest chęć zdobywania nowej wiedzy i otwartość na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami. 

Zapisz się