AGILE Project Management ® Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem w formule zdalnej

Kurs przedstawia popularną brytyjską metodę zwinnego zarządzania wytwarzaniem produktów i realizacją projektów AGILE Project Management. Podejście „agile” jest uznanym na całym świecie sposobem pracy innowacyjnych przedsiębiorstw działających w zmiennym otoczeniu. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem na poziomie Foundation, potwierdzanym międzynarodowym certyfikatem.

Agile Project Management jest znakiem handlowym APM Group Limited.The APMG-International Agile Project Management and Swirl Device logo jest znakiem handlowym APM Group Limited AGILE

Czas trwania

2 dni

cena szkolenia netto

netto za 1os.

Kod szkolenia

MG-AG-03

Profil uczestnika

Kurs przeznaczony jest dla Kierowników Projektu, Sponsorów, Analityków Biznesowych, członków zespołów projektowych oraz wszystkich tych, których interesuje zwinne zarządzanie projektami. 

Agenda

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Czym jest Agile? Wybór odpowiedniego podejścia zwinnego
 3. Filozofia, Pryncypia i Zmienne Projektu
 4. Przygotowanie na sukces
 5. Proces DSDM
 6. Ludzie – Role i obowiązki DSDM
 7. Produkty DSDM
 8. Kluczowe praktyki – Nadawanie priorytetów i Timeboxing
 9. Planowanie i kontrola w cyklu życia
 10. Inne praktyki: Warsztaty Facylitowane, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
 11. Egzamin próbny
 12. Egzamin (drugiego dnia)

Zwieńczeniem szkolenia jest egzamin Agile PM Foundation: test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań, czas: 40 minut. Uzyskanie wyniku co najmniej 50% (25 punktów) oznacza zaliczenie egzaminu i zdobycie certyfikatu.

Korzyści

 • zrozumienie zasad i terminologii Agile obejmującej: pryncypia, filozofię, role, proces, dokumentację oraz praktyki zwinnego podejścia do projektów;
 • zdobycie umiejętności pracy zespołowej w projektach zwinnych;
 • szansa na wymianę doświadczeń z praktykami środowiska projektowego;
 • certyfikat Agile PM Foundation.

Wymagane przygotowanie uczestników

Do udziału w szkoleniu nie jest wymagane specjalne przygotowanie. Wystarczy chęć zdobywania nowej wiedzy i otwartość na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.

Zapisz się