Metoda badania potrzeb

Każdy projekt rozwojowy realizujemy dzięki trenerom i konsultantom w oparciu o metodykę Design Thinking. Jest to usystematyzowane i innowacyjne podejście do procesu współtworzenia efektywnych projektów nastawionych na pełne dopasowanie do specyfiki klienta i uczestników oraz gwarantujących realną zmianę.
Naszą metodykę nazywamy Mapą, ponieważ w kilku krokach pozwala na świadome i zaplanowane przybliżenie się do celu, jakim jest ukierunkowany rozwój organizacji.