Zarządzanie zadaniami i czasem (szkolenie zdalne)

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności efektywnego planowania pracy i w efekcie realizowania zaplanowanych działań.

Agenda

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia: 

2Gra szkoleniowa „Kwestia czasu”:

 • Gra „Kwestia czasu” – symulacja działań firmy, w której uczestnicy planują zadania na najbliższy tydzień pracy.
  Stworzony przez uczestników harmonogram stanowi bazę do podjęcia realizacji planu. 
  Realizowane cele:
  • Zarządzanie zadaniami w czasie.
  • Wyznaczanie celów wykonywanych zadań.
  • Zarządzanie zadaniami priorytetowymi, kluczowymi, współzależnymi.
  • Zarządzanie w czasie zadaniami dodatkowymi – niespodziewanymi.
  • Proaktywność: komunikacja w trakcie realizacji zadań projektowych 
 • Omówienie gry – wnioski na forum.

3.  Skuteczne zarządzanie czasem w sytuacjach trudnych:

 • Bank sytuacji trudnych w zarzadzaniu czasem, np.:
  • Nałożenie się terminów realizacji zadań.
  • Pojawienie się zadań dodatkowych.
  • Brak informacji o wykonywanym zadaniu.
 • Stoliki eksperckie – praca w podgrupach 

4.  Budżet czasu i organizacja pracy własnej:

 • Przeniesienie doświadczeń i zdobytej wiedzy z gry „Kwestia czasu” i jej omówienia na zadania stanowiskowe uczestników.
 • Praca indywidualna  z harmonogramem efektywnej pracy (pre work uczestników) z uwzględnieniem:
  • Celów zadań.
  • Priorytetów – z wykorzystaniem siatki priorytetów.
  • Zadań zleconych.
  • Zadań nieprzewidzianych.
  • Optymalnego wykorzystania czasu do realizacji celów stanowiskowych.
 • Zebranie „Najlepszych Praktyk” z zakresu organizacji pracy własnej. 

Korzyści

Rozwijana wiedza

Uczestnik po szkoleniu wie: 

 • Czym są zadania kluczowe, priorytetowe, dodatkowe? 
 • Czym jest skrypt wyznaczania celów zadań? 
 • Czym jest macierz priorytetyzacji zadań? 

Rozwijane umiejętności

Uczestnik po szkoleniu potrafi:

 • Analizować swoją efektywność w pracy dążąc do ciągłego doskonalenia osobistej jakości 
  w realizacji celu. 
 • Identyfikować działania, które musza zostać wykonane dla osiągniecia celów.
 • W swojej pracy koncentrować się na priorytetach określając ważność i pilność zadań 
  tak by najważniejsze cele były realizowane w pierwszej kolejności. 
 • Potrafili podejmować decyzje o sposobie realizacji zadań, wykorzystując w tym celu narzędzia 
  i metody planowania pracy.

INFORMACJA CENOWA:
od 600 zł netto za jedną osobę

CZAS TRWANIA (dni): 2

KOD SZKOLENIA: SF-KB-27

MASZ PYTANIA?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym szkoleniu, zadzwoń do nas +48 22 487 84 90 lub wyślij wiadomość.

Leave this field blank

REJESTRACJA

Leave this field blankINNE SZKOLENIA

Udostępnij swoim znajomym